AR-GE MERKEZİ (TASARIM MERKEZİ) KURMAYI VE İŞLETMEYİ CAZİP HALE GETİREN 15 ADIMLI BÜTÜNLEŞİK TEŞVİKLER MODELİ ÖNERİMİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

16/12/2016

 

 

GİRİŞ

Ekip olarak Ar-Ge ya da tasarım merkezi kurulumuna ve kurulduktan sonra vergisel teşviklerin uygulanmasına yoğunlaştık. Ancak şunu da gördük ki, firma sahipleri merkezlerin sağladığı salt vergisel teşvikler ile yetinmeyip, ilave bütünleşik teşviklerin de neler olabileceğini ve nasıl sağlanacağını sorguluyorlar.

 

DENEYİMLERİMİZE GÖRE MERKEZLERİN YILLIK GETİRİSİ NEDİR?

Ar-Ge ve tasarım merkezi kurulumunda lokasyonla ilgili masraf dışında ek bir harcama yapmaksızın danışmanlık yaptığımız firmaların merkez kurulumundan sağlayabilecekleri vergisel teşvikleri şöyle özetleyebiliriz:

 

AR-GE MERKEZİNDE FİRMANIN OLASI VERGİSEL KAZANCI

Genel denetim yerine yeni sistemde proje bazında denetimden dolayı merkezdeki devam eden proje sayısını 10- ile 5 arasında optimal 7 olarak belirliyoruz. 5-7 Ar-Ge projenin yıllık toplam harcama ve gider toplamı 2 milyon TL civarında olabileceğini deneyimliyoruz. Bundan 2 milyon X %20 vergi oranı ile ortalama 400 bin vergi avantajı; personele ait SGK ve stopaj istisnası desteği yıllık toplam 400 bin TL, aktifleştirilen 2 milyon Ar-Ge harcamasının aktifleştirilerek 5 yılda amortisman yoluyla itfası ile yıllık yaklaşık 40 binx0.20 = 80 bin TL vergi avantajı nedeniyle toplam firmaya yaklaşık 1 milyon ile 900 bin TL menfaat sağlamaktadır. Bu bağlamda merkez kurarak salt mali teşviklerden istifade edilir. Hibeler için TÜBİTAK’a başvurulmalıdır.

 

TASARIM MERKEZİNDE FİRMANIN OLASI VERGİSEL KAZANCI

Bu 5-7 tasarım projenin yıllık toplam harcama ve gider toplamı 1-1,5 milyon TL civarında olabileceğini deneyimliyoruz. Bundan 1 milyon X %20 vergi oranı ile ortalama 200 bin vergi avantajı; personele ait SGK ve stopaj istisnası desteği yıllık toplam 150 bin TL, aktifleştirilen 1 milyon Ar-Ge harcamasının aktifleştirilerek 5 yılda amortisman yoluyla itfası ile yıllık yaklaşık 40-50 bin TL vergi avantajı nedeniyle toplam firmaya 400 bin TL menfaat sağlamaktadır. Bu bağlamda merkez kurarak salt mali teşviklerden istifade edilir. Hibeler için TÜBİTAK ve KOSGEB’e başvurulmalıdır.

 

BÜTÜNLEŞİK TEŞVİKLER MODELİ

Bizler merkez kurulumu ile birlikte ekteki 15 teşvik unsurundan firma başına her an ortalama 4-5 adet daha teşvikle bütünleştirerek getiri oranını yukarılara çekiyoruz (Ek.1 ar-ge-merkezinin-baslangic-noktasi-1-onbes-adim).

 

MODEL KURMADA KUR’AN’SAL DAYANAĞIM

Ben şahsen işimde model kurarken konunun mutlaka Kur’an ‘sal dayanağını araştırarak, oradan güç alırım. Zaman anlamına gelen Asr suresinin 1,2,3 Ayetlerinde Rabbimiz zaman üzerine yemin ederek, zamanı israf etmememizi, ekonomik ve toplumsal barış ve huzura, insanlığa hizmet edecek salih eylemlerde bulunmamızı öğütlüyor. Yaptığımız Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetlerinin salih ameller (bilinçli eylemler) olduğunu değerlendirerek, bu çalışmalarımızdan mutluluk ve huzur duyuyoruz.

Öte yandan İnşirah suresinin 7-8 ayetlerinde Rabbimiz, bir işi tamamlayınca hiç ara vermeden diğer çalışmaya koyul ve yorul demektedir. Bizler bu açıdan hiç ara vermeden Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetlerine devam ediyoruz.

 

SONUÇ

Bu bağlamda bugünkü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü sitesindeki şu duyurudan mutluluk duyduk:
“Ar-Ge Merkezi Olan İl Sayımız 30’a ulaştı 15.12.2016 00:00:00

Ar-Ge Merkezi olan il sayımız 30’a ulaştı. Denizli İlinde Tekstil Sektöründe faaliyet gösteren Gamateks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ar-Ge Merkezi Belgesi almıştır.”

http://btgm.sanayi.gov.tr/AnnouncementDetails.aspx?annID=17964&lng=tr

 

Buldan-Denizli’de doğduğumdan ve bu ilde Ar-Ge Merkezinin ilkinde Gamateks’e doğrudan, ikincisi Menderes Tekstil’e dolaylı destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum.

Ama çalışma alanımız tüm Türkiye.