BİZİM UYGULAMAMIZDA, BAKANLIK 28 NACE ANA GRUP KODUNA GİREREK AR-GE PROJESİNİ BAŞLANGIÇ NOKTASI YAPAN MAKİNE İMALATÇI FİRMALARIN ATACAKLARI 12 ADIMLA BİR SENELİK KARLI SİPARİŞLERLE DOLU OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

20.11.2017

 

 

1. Ar-Ge, tasarım ve yenilik proje faaliyetlerinde hizmet verdiğimiz firmalar arasında MAKİNE İMALAT SANAYİNDE faaliyet gösterenler önem taşıyor. Bu firmaların çoğu Bakanlık/ öncelikli teknoloji alanlarındaki tabloda 28 Nace ana grup koduna giriyor (Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı-ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ) ve bazı teşvikler bakımından önemli avantajları var.

 

2. Bir kez bu firmalar desteklerin başlangıç noktasının TÜBİTAK-TEYDEB ile KOSGEB Ar-Ge projeleri ile ürün ve/veya süreç yeniliğinin prototipini yapmak olduğunun bilincindeler, işe buradan başlıyorlar.

 

3. TÜBİTAK TEYDEB’E AR-GE PROJESİ VERMEK

1507 destek programına 500.000 TL’ye kadar üst limitli 3 tekli proje (ya da ortaklı projelerde 2 ortaklı, 3 tekli olmak üzere 5 proje) hakkını TÜBİTAK-TEYDEB’e vererek proje maliyetinin %75’ine kadar hibe alabilmekte, ayrıca proje onayından sonraki dönemde projede görev alan personeller için projedeki süresine yani adam /ay oranına göre %80 stopaj desteği, SGK işveren payının yarısının istisna edilmesi ile kurum vergi matrahından indirilmek üzere %100 Ar-Ge indirimi sağlamaktadır. 5 projeden sonra üst limitli proje adedi sınırlaması olmayan destek oranı %40-60 bandında değişen 1501 destek programına başvurmak.

HEDEF: Her an onaylanmış 3 adet TEYDEB Ar-Ge projesini yürütmekte olmak.

 

4. KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri için üst limiti 150 bin TL olan hibe desteği alınır.

 

5. TÜBİTAK-TEYDEB, KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon projesi ile son 5 yıl içinde başarıyla prototipi bitirilmiş olan ya da son 5 yıl içinde patent belgesi ile korunmuş prototip ürün, öncelikli teknoloji alanlar tablosuna giriyorsa, KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM programına başvurarak 3 yıl için aşağıdaki desteklerden üst limiti 5 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz ve/veya geri ödemeli olmak üzere yararlanabilecektir: (https://lnkd.in/e_6YgW9)

– Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri için mikro işletmelere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) geri ödemesiz, %40 (kırk)geri ödemeli destek sağlanır.

– Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması halinde geri ödemesiz destek oranlarına %5 (beş) ilave edilir.

– Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli imal belgesi ile alınması halinde ödemesiz destek oranlarına %15 (onbeş) ilave edilir.

 

6. KOBİ İSE KOSGEB TEKNOPAZAR DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK ya da KOSGEB’den Ar-Ge ve yenilik projesi tamamlanarak prototipi oluşan yeni ürünün yurt içi tanıtımı ve pazarlama faaliyetinin 25.000 TL’ye kadar, yurt dışı tanıtımı ve pazarlama faaliyeti için 50.000 TL.’ye kadar faaliyet sayısına bakılmaksızın bir yıllık süre içinde fuara katılım, seyahat, reklam, ürün kataloğu vb. giderler hibe desteği verilir.

 

7. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ   BAKANLIĞININ TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ

TUBİTAK, KOSGEB Ar-Ge ve Yenilik projeleri ile prototipi tamamlanıp seri üretime geçen ürünlerin Sanayi Bakanlığı’nın her yıl Ocak ayında yayınlayacağı listede yer alıp bu ürünler için “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” alınması halinde Kamu İhale alımlarında teklif %15 pahalı olsa bile tercih edilme zorunluluğu getirilmiştir.

 

8. EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN 5.BÖLGE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİ

TÜBİTAK VE KOSGEB AR-GE projelerinin tamamlanmasından sonra bu kurumlardan alınacak yatırımın tamamlandığına dair bir yazı ile, ilgili sanayi odasına ya da Ekonomi Bakanlığına başvurularak örneğin İstanbul ya da Bursa’da asgari 1 milyon TL meblağlı arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamından oluşan sabit yatırım tutarı için yatırım teşvik belgesi alınarak; KDV istisnası,  Gümrük vergisi muafiyeti, Faiz desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği,  Vergi indirimi,  Yatırım yeri tahsisinden yararlanır.

 

9. Anılan NACE koduna girerek Ar-Ge projesi veren makine imalatçısı firmalar, makineyi ürün yeniliğinde kullanacak firma ile TÜBİTAK-TEYDEB ortak proje vererek siparişini ve rekabet şansını arttırıyor. TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Başlangıç Ar-Ge proje destek programında %75 hibe destek oranı bireysel projelerde 3 projeye uygulanırken, 3 bireysel + 2 ortak proje olmak üzere 5 projeye uygulanabilecektir. 1501 Sanayi Ar-Ge proje destek programlarında hibe destek oranının alt limiti bireysel projelerde %40 iken, ortak projelerde bu orana %10 ilave edilmektedir.

 

10. KOBİ OLMAYAN BÜYÜK İŞLETMELER 1501’den Ar-Ge projesi verebiliyorlar ve bu projelerde personel maliyeti dışındaki harcama ve gider kalemleri, özellikle malzeme giderleri %40 destek oranına tabi. Büyük işletmelerde genelde birçok mühendis çalışmakta ve ürün/süreç yenilik projelerinin bütçesi ortalama 1.000.000.-TL’nin üzerinde olmaktadır. Bu işletmeler bireysel bazda TÜBİTAK’a Ar-Ge projesi verdiklerinde personel dışındaki malzeme ve hizmet kalemlerine %40 destek oranı uygulanmaktadır. Büyük işletmeler ağırlıkla ürün ve süreç yeniliklerinde tasarım yeteneğine sahipler. Bu başlangıç koşullarına göre bizim önerimiz, büyük işletmeler tasarım yeteneğine sahip ağırlıklı mühendislerden oluşan personelin istihdam edileceği, makine üreticisi konumunda, ortakları gerçek kişi olan bir KOBİ oluşturup, ortak proje verdiklerinde temel destek oranı %50’ye çıkmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, bireysel projede onaylanan malzeme giderinin 1.000.000.-TL olduğunu varsayarsak, hibe tutarı 400.000.-TL iken, ortak projede 500.000.-TL olmaktadır. Bu modelle ayrıca KOBİ firması KOSGEB Ar-Ge inovasyon projesi yanında, endüstriyel uygulama, KOBİGEL, Teknoyatırım, Teknopazar gibi seri üretim ve ticarileşme desteklerinden de yararlanma imkanına kavuşacaktır.

 

11. Bu kapsamdaki firmalar Avrupa’daki muadilleri ile TÜBİTAK-TEYDEB 1509 EUREKA ortak Ar-Ge projeleri yaparak Türkiye’ye teknoloji ve patent uygulaması getirilmesine vesile oluyorlar.

 

12. Bu kapsamdaki firmalar vergisel teşvikler için Ar-Ge/Tasarım Merkezi kurarak ayrıca bu merkezde tanımlanan yeni ürün projelerinin ihracata da konu olması halinde seri üretim ve ticarileşme teşvikleri  için Ekonomi Bakanlığı Tasarım Departmanı ve Küresel Tedarik Zinciri destek programına başvurarak, hatlarını yeniliyorlar ve sanayi 4.0 devrimi uygulamasına geçiyorlar.