ONYEDİ ADIMLI BÜTÜNLEŞİK TEŞVİKLER MODELİ | AB YMM | Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK