1707 SİPARİŞE DAYALI (ORTAKLI) AR-GE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINDA TEDARİKÇİ KURULUŞUN AR-GE PROJESİNİ THS İLE OLUŞTURURKEN TİCARİLEŞME İÇİN IRL VE MRL KAVRAMLARINI HARMANLAMAK UYGUN YOLDUR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

18/10/2023

 

 

 

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri oluştururken TEDARİKÇİ Firma olan KOBİ’nin ilgili mevzuat yanında Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS)’ni dikkate alarak çalışması yanında elde edilen prototipin ticarileşmesi ve ekonomik analiz yapılmasında IRL/MRL kavramlarını harmanlamanın uygun yol olacağını düşünmekteyiz.

 

 

TECHNOLOGY READINESS LEVELS/ TRL ya da TÜRKÇESİYLE TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYELERİNİ / THS

 

TRL/THS 1 -Temel prensiplerin gözlenmesi,
TRL 2 -Teknoloji konseptinin formüle edilmesi,
TRL 3 – Konseptin deneysel kanıtlanması,
TRL 4 – Laboratuvar seviyesinde teknolojinin geçerliliğinin onaylanması,
TRL 5 – Bütün ya da bileşenler itibariyle prototipin bilgisayar ortamında tasarımının onaylanması,
TRL 6 – Prototipin ya da pilot tesisin çalışma ortamına benzetilmiş ortamda denenmesi,
TRL 7 – Prototipin ya da pilot tesisin gerçek çalışma ortamında denenmesi,
TRL 8 – Prototipin ya da pilot tesisin test edilmesi,
TRL 9 – Prototipin ya da pilot tesisin gerçek imalat şartlarında geçerliliğinin kanıtlanması ve ön ticari prototip.

 

 

IRL SEVİYELERİNİN AÇIKLAMASI: YENİLİK HAZIRLIK SEVİYESİ INNOVATİON READİNESS LEVEL- IRL(Kaynak: https://lnkd.in/e8_EpdmG)

IRL 1 Bir fikriniz var,
IRL 2 İş Konsepti,
IRL 3 Fikrinizle düşünüyorsunuz,
IRL 4 Uygulanabilir Plan yarattınız,
IRL 5 Prototip/Modelin ölçekli testi,
IRL 6 Tasarlanmış ve test edilmiş destek sistemleri,
IRL 7 Sistem ye da ürünün tam testi,
IRL 8 Sistem/ürün ayarlaması yapın,
IRL 9 Tam ölçekli operasyonlar için hazır.

 

MRL AÇILIMI: PAZAR/MARKETİNG HAZIRLIK SEVİYESİ,MARKET READİNESS LEVEL-MRLhttps://lnkd.in/d6VeDnU9)

MRL 0 Önsezi- Pazarda bir ihtiyaç hissedersiniz ve sizi ateşler,
MRL 1- Temel Araştırma- İhtiyaç(lar) ı tanımlıyorsunuz, ancak kanıt yok,
MRL 2- İhtiyaçların formülasyonu- Müşteri/kullanıcı hikayesiyle ihtiyaç (lar)ı ifade ediyorsunuz,
MRL 3- İhtiyaçların geçerliliği (validasyon)- Paydaşlarınıza slayt gösterimi gibi ilk teklifi yapıyorsunuz,
MRL 4- Küçük ölçekli paydaş kampanyası- Paydaşlarla bir kampanya yürütmek (50 dost paydaşla kapalı beta testi yapmak),
MRL 5- Büyük ölçekli erken benimseyenler kampanyası- Erken benimseyenlerle bir kampanya yürütmek (100 amaçlı müşteriyle açık beta testi yapmak),
MRL 6- Çekiş kanıtı -Satışlar 100 ödeyen müşteri ile eşleşiyor- problem/çözüm uyumu,
MRL 7- Memnuniyet kanıtı- Memnun ekip ve memnun müşteriler devamlı kanıt veriyor,
MRL 8- Ölçeklenebilirlik kanıtı- İstikrarlı bir satış hattı ve güçlü bir pazar anlayışı gelir öngörülerin yapılmasına izin veriyor- ürün/pazar uyumu,

 

 

 

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge projeleri ile ilgili makale linklerimiz;

ÇAĞRISI AÇIK KALARAK HER ZAMAN BASVURULABILECEK 1707 SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ, ÜST LİMİT 5.000.000 TL BÜTÇELİ, %40 HIBE ORANLI , KOBİ-KOBİ YA DA KOBİ-BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRARAK AR-GE KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMESİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIMAKTADIR

 

İHRACAT YAPMALARI HALİNDE FİRMALARIN TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROGRAMINA BAŞVURMALARI ÖNEM TAŞIMAKTADIR