300 MİLYON TL’LİK 3 AYRI ÇAĞRI İLE YENİ KOBİGEL PROJE BAŞVURULARI YENİLİKÇİ VE TASARIMCI KOBİLER İÇİN NEDEN KAÇIRILMAMALI?

 Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

23.05.2016

 

 

GİRİŞ

KOSGEB KOBİGEL destek programının 6 Mayıs 2016 tarihinde kapanan ve büyük ilgi gören ilk çağrısının ardından 30 Mayıs-1 Temmuz dönemini kapsayan 3 yeni çağrı açılmıştır. TÜBİTAK-TEYDEB işlemlerindeki yavaşlamayı ikame etmek ve milli ekonomiye /ihracata yeni ürünleri hızlı şekilde sunmak için bu çağrıların önemi büyüktür. (Kaynak link: http://kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5752/kobilere-kobigel-ile-300-milyon-tllik-destek-daha)

3 AYRI  ÇAĞRININ DETAYI

1. ÇAĞRI Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi,

– NACE REV.2 Sınıflamasına Göre;

 • 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • 63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları HEDEF alt sektörler.

– Verilecek proje önerisinde aşağıdaki konulardan bir ya da birkaçı yer almalıdır:

 • Bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin; üretim süreçlerini ve ürün kalitesini iyileştirilmesi ile üretim kapasitesi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler, · Mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçlere yönelik projeler,
 • Yeni teknolojilerin kullanımı konusunda yetkinliklerini artırmaya yönelik projeler,
 • Tasarım ve yeni ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik projeler,
 • Yeni yazılım, oyun ve mobil uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Ulusal/uluslararası zorunluluklardan doğan kalite ve bilgi güvenliğine ilişkin belgelendirme/altyapı/e-imza entegrasyonunun oluşturulması ve güçlendirilmesine yönelik projeler,
 • Çevreye duyarlı ve enerji verimliliğini arttıran ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.

Süre 6-12 ay arası.

– KOBİ başına Hibe Destekleri toplam 100.000 TL dökümü (0 faizli 2,5 yılda taksitli geri ödemeli kredi 150.000 TL):

 1. A) Personel Giderleri 75.000 TL’ye kadar,
 2. B) Makine-Teçhizat Giderleri 25.000 TL’ye kadar,
 3. C) Yazılım Giderleri 50.000 TL’ye kadar,
 4. D) Hizmet Alım Giderleri 75.000 TL’ye kadar.

– Hibe oranı; Tüm Bölgelerde %60, Makine-Teçhizat giderleri için; yerli malı belgeli firmadan satın alınması halinde destek oranlarına % 15 ilave edilir.

1.ÇAĞRI BAŞVURULARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 01.01.2016’dan önce kurulmuş olan,

 • 2015 Yılı mali verilerine göre net satış hasılatı en az 100.000 TL olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan,
 • 2014-2015 yıllarından herhangi birinde “Brüt Satış Karı” elde eden, işletmeler başvurabilir.

– Çağrı Bütçesi 50.000.000 TL.

 

 2.ÇAĞRI Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme

 Toplam çağrı bütçesinin yarısı olan 150.000.000 TL ile bizce odaklanılacak çağrı budur.

 – NACE REV.2 Sınıflamasına Göre; 11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması 12- Tütün ürünleri imalatı 41- Bina İnşaatı 42- Bina dışı yapıların inşaatı 43- Özel inşaat faaliyetleri hariç olmak üzere KOSGEB tarafından desteklenebilen Tüm Sektörler bu programa başvurabileceklerdir.

-Aşağıdaki konulardan bir ya da birkaçını içermelidir:

İşletme gelişimi için ihtiyaç duyulan kapasitenin (insan kaynağı, makine parkı, donanım vb) oluşturulmasına yönelik projeler,

 • Pazar payının arttırılmasına yönelik projeler
 • Ürün geliştirme ve çeşitlendirmesine yönelik projeler,
 • Hızlı büyümeyi destekleyici kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik projeler,
 • Tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Süreçlerin iyileştirmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla; belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
 • İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.

Süre 6-12 ay arası.

– KOBİ başına Hibe Destekleri toplam 300.000 TL dökümü (0 faizli 2,5 yılda taksitli geri ödemeli kredi 300.000 TL):

 1. A) Personel Giderleri 100.000 TL’ye kadar,
 2. B) Makine-Teçhizat Giderleri 50.000 TL’ye kadar,
 3. C) Yazılım Giderleri 50.000 TL’ye kadar,
 4. D) Hizmet Alım Giderleri 100.000 TL’ye kadar.
 5. E) Diğer Giderler 20.000 TL’ye kadar.

Hibe oranı: · 1.ve 2. Bölgelerde %60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80. Makine-Teçhizat giderleri için; yerli malı belgeli firmadan satın alınması halinde  destek oranlarına % 15 ilave edilir.

NOT:  2.ÇAĞRI BAŞVURULARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 01.01.2014’ten önce kurulmuş olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan,

 • 2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 500.000 TL, çalışan sayısı en az 5 olan,
 • 2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden,
 • 2013-2014-2015 yılları verilerine göre; – 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlayan, – 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olan, işletmeler başvurabilir.

3. ÇAĞRI KOSGEB Destekli Girişimlere İvme

– Bu çağrıda, özellikle KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı ve Girişimcilik Destek Programından yararlanarak 01.01.2016’dan önce kurulan ve başarı belgesi olan KOBİ’ler başvurabilecektir.

 • 2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 200.000 TL, çalışan sayısı en az 2 olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan KOBİ’ler olmalıdır.

– KOSGEB’in “Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı”( ve “Girişimcilik Destek Programı”ndan yararlanarak kurulan) ve istihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme, ihracata katkı sağlama, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve ekonomik büyümeye katkı sağlamada diğer işletmelerden daha başarılı olan hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip işletmelerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

-Aşağıdaki konulardan bir ya da birkaçı, proje konusu ile ilişkilendirilmelidir:

İşletmenin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,

 • Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,
 • Ürün/hizmet süreçlerini iyileştirme ve ürün/hizmet kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
 • Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması ve ticarileştirilmesine yönelik projeler,
 • Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,
 • İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.

Süre 6-12 ay arası.

– KOBİ başına Hibe Destekleri toplam 100.000 TL dökümü (0 faizli 2,5 yılda taksitli geri ödemeli kredi 150.000 TL):

 1. A) Personel Giderleri 50.000 TL’ye kadar,
 2. B) Makine-Teçhizat Giderleri 50.000 TL’ye kadar,
 3. C) Yazılım Giderleri 50.000 TL’ye kadar,
 4. D) Hizmet Alım Giderleri 25.000 TL’ye kadar.
 5. E) Diğer Giderler 10.000 TL’ye kadar.

Hibe oranı: · 1.ve 2. Bölgelerde %60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80. Makine-Teçhizat giderleri için; yerli malı belgeli firmadan satın alınması halinde  destek oranlarına % 15 ilave edilir.

– Çağrı Bütçesi 100.000.000 TL.

YORUM VE SONUÇ

– 3 çağrı için 300 milyon TL’lik destek KOBİLER için önemlidir. Her bir çağrı için konuların ve özel koşulların farklılaştırılmış olması, desteklerin etkinliğini artırıcı niteliktedir.

– Danışmanlığını yaptığımız firmalar açısından KOSGEB ar-ge ve inovasyon ile Endüstriyel Uygulamayı başarı ile tamamlamış firmalara, 3. Çağrı ile geri ödemesiz firma başına 100.000 TL destek verilmesi, birbirini takip eden birikimli desteklere güzel bir örnektir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu konudaki atılımlarını büyük bir takdirle karşılıyoruz.

– Üç çağrı içinde ağırlıklı olanı, 2.çağrı olan Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme programıdır. Özellikle TÜBİTAK-TEYDEB projesi ile Ar-Ge yapıp prototip geliştiren firmalar için, yeni ürünün seri üretimi ve ticarileşmesi aşamasında gerekli olabilecek harcama ve giderlerin fonlanmasında büyük bir imkandır. Ar-Ge projeleri ile KOBİGEL ve benzeri destek programlarıyla fonlanarak seri üretim ve ticarileşmeye yönelik faaliyetlerin ilişkisini aşağıdaki grafikte görmek mümkündür.

Adsız

Not; Resmi net görebilmeniz için resmin üstünü tıklayın.

(kaynak: Australian Government-Australian Reneweable Energy Agency)

 

– Bu çağrılarda Kurul Değerlendirmesi aşamasında gördüğümüz yenilik, Kurul Toplantısına Firma yetkilisinin davet edilmeden kararın verilmesi. Bizce bu husus; bazı firma yetkililerinin deneyimleri olmadıkları için toplantıya katılmada isteksiz davranmaları, 15 dakika gibi kısa bir sürede heyecana kapılarak projenin tam anlatılamaması, bazı komite üyelerinin sübjektif davranarak firma yetkililerinin morallerinin bozması gibi olumsuzlukları önleyecektir. Bu konuda Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık “ sıfırcı hocaları” uyarmıştır. Bizce KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon destek programları ile Endüstriyel Uygulama Destek programlarında da Komite toplantısına firma yetkililerinin sunumu yapmaları kaldırılmalı yada arzu edilirse TÜBİTAK – TEYDEB’te olduğu gibi komite üyelerinin firmayı ziyaretleri yöntemine gidilmeli.

-3 çağrıda da gözlediğimiz ortak husus, Ar-Ge’si yapılan ürünlerin çeşitli müşteri gruplarına göre yenilik oluşturulması ve bunun için tasarıma gidilmesine büyük önem verilmekte oluşudur.  Ticarileşmeye büyük önem verilmektedir. Bu bağlamda KOBİ’lerin oluşturacakları TASARIM MERKEZLERİ ile de yenilik ve tasarım faaliyetleri ayrıca kümülatif olarak desteklenmiş olacaktır.