İHRACATA DAYALI BÜYÜME MODELİNİN BENİMSENDİĞİ VE DÖVİZE İHTİYAÇ OLDUĞU BU DÖNEMDE KOBİLER VE BÜYÜK İŞLETMELER İHRACAT YAPIP ARTIRMAK İSTİYORLARSA , TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME YA DA DİĞER İSMİYLE TASARIM DEPARTMANI YAPILANMASINI ÖNERİRİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

25/07/2022

 

– Firmaların istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.
https://lnkd.in/eFsSCC3

HİBELER
– İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları (başka bir deyişle 2.000.000 ABD Dolarlık toplam brüt ücretin %50’si)
– Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları (Tebliğe bağlı EK 3’de liste yer almaktadır),
– Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,
olmak üzere proje bazında desteklenir.

GELECEK ÜÇ YIL İÇİN PROJE HEDEFLERİ İÇİN KRİTERLER
– Birim İhraç Fiyatında Artış ($/adet, kg vb.)
– İhracat Tutarında Artış (Milyon $/yıl)
– Üretim Kapasitesinde Artış (1.000 adet/yıl)
– Koleksiyon Sayısında Artış(adet/ay)
– Tasarım Sayısında Artış (adet/ay)
– Müşteri Sayısı (adet)
– Pazar Çeşitliliği (Ülke Sayısı)
– Tasarımın Siparişe Dönüş Oranında Artış (%)
– Firma ayrıca özgün kriterlerini de eklemeli.

NOTLAR:

– Proje başvuru formu doldurulurken gelecek 3 yıla ait ihracat öngörüleri yanında geriye dönük 3 yılki performanslar da sorgulanmaktadır.

– Eski personel (mühendis, tasarımcı) desteklenmiyor, proje süresince alınacak personel destekleniyor, ancak proje başladığı tarihten 6 ay geriye dönük istihdam edilen mühendis yada tasarımcıda yeni personel olarak değerlendiriliyor.

– Proje süresi boyunca, herhangi bir kamu kurumundan başka bir destek programı kapsamında destekten yararlandırılmazlar. Örneğin Ar-Ge/Tasarım Merkezinde görev alan ya da TÜBİTAK /KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projelerinde yer alan personel Tasarım Departmanında görevlendirilemez.

– Onaylanan projeler için 6 ayda bir ödemesi yapılmış harcama ve gider belgeleri için İhracatçı Birliklerine başvurulması gerekiyor.

– Tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler, destek kapsamına alındıkları tarihi müteakip her yılın ilk üç ayı içerisinde bir önceki yıla ait faaliyetlerini ve buna ilişkin değerlendirmelerini içeren bir raporu Bakanlığa intikal ettirir.

– Proje onayı sonrası, ilk altı ay revizyon talep edilemez. İlk altı ay sonrası 3 kez revizyon talep edilebilir.

– Burada yeni ürünlerin tasarımı ve ürün geliştirme prototip yapmaya destek verildiğinden seri üretim desteği söz konusu değildir. Bizce tasarım ve ürün geliştirme için THS (TRL) nin 5-9 seviyeleri dikkate alınmalı, ayrıca ürünün ticarileşmesi ve ihracata konu olabilmesi için MRL 1-9 seviyeleri üzerinde çalışılmalıdır. THS (TRL) ile MRL teknik araçlar hakkında detaylı açıklama için lütfen abdanmerymm.com adresindeki arama motorundan yararlanabilirsiniz.