AB FİRMALARI İLE PARTNER İLİŞKİSİNE GİREREK, EUREKA ORTAK AR-GE PROJESİ VERMEK TÜRK FİRMALARINA ÇOK AVANTAJ SAĞLIYOR (PROJE DEVAMINDA PATENT, TEKNOYATIRIM VE İHRACAT İÇİN ORTAK İŞBİRLİĞİ DOĞUYOR)

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, Öğretim Üyesi

Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

01.12.2015

 

GİRİŞ

Uygulamada Türk firmasının Ürün yeniliği var, ancak ürün yeniliği için gerekli özel makine tasarım ve prototip imalatı Türkiye’de yapılmayıp yurtdışında yapılabiliyor. Bu durumda yurtdışındaki genellikle Avrupalı  makine imalatçısı firmayla EUREKA destek programı kapsamında Ar-Ge ortak proje verilmesini öneriyoruz. Burada önemli olan sürece bir bütün olarak bakıldığında bu ortak projenin hem Türkiye için hem de AB firması ülkesi için mevcut duruma göre yıkıcı bir yenilik içermesidir. 1509 TÜBİTAK uluslararası destekleme programından EUREKA projesi için,  Brüksel’deki EUREKA ofisine genel nitelikli bir başvuru formunu iki taraf da doldurup imzalayarak mail ile gönderir, onaylandıktan sonra TÜBİTAK’a 1507 ya da 1501 gibi Türkiye kısmı için proje önerisi sunulur. Türkiye ayağında süreç adımları 1507-1 ile aynıdır, hibe ödemeleri TÜBİTAK tarafından yapılır.

DENEYİMLERİMİZ

– Burada makine imal edip Türk firmasına satabilecek yabancı ortağın payı %30’dan aşağı olmayıp %30’larda olması uygun oluyor. Proje kapsamında sadece bir makine prototip imalatı söz konusu ise makinenin bir kısım Ar-Ge’si ile  Yeniliği   yerli firma  yapar. Eğer mümkünse proje kapsamında bir makine grubu verilir, bir kısım makine ve tasarımı yerli firma yaparak payı %70’lerde tutulur.Böylece makine konusunda teknolojimiz gelişir.

– Türkiye’deki makinelerin üretimi için 2 yerli ortak da olabilir, yabancı ortak makine grubunda lazım olan bir makineyi yapar  ve toplam bütçe içindeki payı %30 civarında tutulur. Burada yabancı ortak ülkesinin TÜBİTAK muadili kurumu o ortağın projesini kabul edip fon yok dese ya da o ülke için Ar-Ge unsuru yok deyip reddetse bile, yabancı ortak proje makinesini kendi öz kaynağıyla yapıp Türk ortağına tedarik edeceğini beyan ederse, Türk ortağının %70’lik proje maliyeti KOBİ olması durumunda %75 oranında ve 500 bin TL sınırlaması olmaksızın kabul edilir. Karşı ülke projesi reddedilse bile tüm proje için destek oranı 70 x 75 = %52,50 olmaktadır. KOBİ dışındaki büyük firmalarda destek oranı Türk tarafı için hep %60 olup, 60 x 75 = %45 tüm proje maliyeti için genel destek oranıdır. Niye AB  firmasının payının % 30’da tutulması uygundur varsayımımızın gerekçesi budur.  EUREKA projesinin teknik, mali raporlaması ve YMM’si 6 aylık dönemler halinde 1507 – 1501 ile aynıdır.

 

– Başarı ile tamamlanan ar-ge projelerinden sonra ortak karar alarak seri üretim yatırımı için teknoyatırm teşvikleri ile satış esnasında oluşan karın yarısının vergi istisnası avantajı için patent çalışması yapmak suretiyle birlikte ihracat planladıklarını deneyimliyoruz. Bu ilişkileri, EUREKA Ar-Ge projesi tetikliyor.

EUREKA ÜYESİ ÜLKELER:

ALMANYA HOLLANDA LİTVANYA SAN MARİNO
AVUSTURYA İNGİLTERE LÜKSEMBURG SIRBİSTAN   
BELÇİKA İRLANDA MACARİSTAN SLOVAKYA
BULGARİSTAN İSPANYA   MAKEDONYA   SLOVENYA   
ÇEK CUMHURİYETİ İSRAİL                 MALTA      TÜRKİYE     
DANİMARKA İSVEÇ MONAKO UKRAYNA
ESTONYA İSVİÇRE NORVEÇ YUNANİSTAN
FİNLANDİYA İTALYA POLONYA AVRUPA BİRLİĞİ
FRANSA İZLANDA PORTEKİZ
KIBRIS RUM YÖNETİMİ KARADAĞ ROMANYA
HIRVATİSTAN LETONYA RUSYA

SONUÇ

EUREKA programı konusunda gözlemlediğimiz kadarıyla bizce “Farkındalık Eksikliği var. Her an yeni bir iş, oluş ve proje peşinde olup, bir projemiz biter bitmez hiç ara ve boşluk vermeden diğer farklı projelere koyulmalıyız, Yenilik peşinde koşmalıyız.