AR-GE, İNOVASYON VE TASARIM FAALİYETLERİNDE RABBİM’DEN NASIL YARDIM ALIYORUM?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

24.08.2017

Bilim adamı olarak son zamanlardaki araştırma konularımdan biri de “BİLİM İLE DİNİ BİLGİLERİ BİR ARAYA GETİREREK, DAHA GENİŞ, DOĞRU, AÇIKLAYICI VE MUTLU BİR DÜNYA GÖRÜŞÜNE SAHİP OLMAK” şeklindedir. Son beş yıldır bu konuda dini kitapları, özellikle Kur’an ayetlerinin mealini okuyup, anlayıp, eyleme geçilmesinde epey yol aldığımı düşünerek, bilimin sadakası olarak da bazı çıktıları sizinle paylaşmak istiyorum.

– Son okuduğum Dr. Scott PecK Az seçilen yol kitabının 288-289 sayfalarında insan zihninin bilinç, kişisel bilinçaltı ve Tanrısal Bilinçaltı’ndan oluştuğundan söz edilerek; bilinçli zihin birey olarak insandır, kişisel bilinçaltı ise Tanrının iradesi ile bireyin iradesi arasındaki mücadeleye sahne olan bilinçtir, Tanrısal bilinçaltının kaynağı ise Tanrıdır.

– Bilinçli düzeyde eyleme geçmeden önce, yapacakları bir şeyin bilgece doğru olup olmadığını kişiler kafalarında tartarken, her şeyin en iyi doğrusunu bilen Tanrının görüşünü alması gerekir diyerek, bu tartışmanın kişisel bilinçaltında tezahür ettiğini açıklar. Eyleme geçilmeden önce bu çalışma yapılmalıdır der.

– Bu konuyu Kitabımız Kur’an’da araştırdığımda, Bakara suresi 31’de, Allah Adem’e isimlerin tümünü öğretti, 33’te Allah “Ey Adem eşyanın isimlerini onlara haber ver” dedi ve Adem de onlara isimlerini bildirdi. Bakara 30.Ayette de Allah bizi halife olarak atamıştır.  Bilmemiz gereken her şey zaten içimizde önceden mevcut, yapmamız gereken şey, bilinçaltındaki doğru bilgiyi bilince taşıyarak, uyum sağlamaktır. Aksi halde bilince yansıyan bir uyumsuzluk belirtisi(semptom) bir şeylerin yanlış düşünülüp yapıldığından ötürü düzeltme yapmamız gerektiği Tanrı tarafından bize sevgisinden dolayı bildiriliyor. Bu açıdan sorun yaşamak, bize düzeltme, iyileşme imkanı veriyor.

– Sabır gösterildiğinde doğru çözümün içimden geldiğini ben şahsen deneyimliyorum. Bu, benim bir hipotezim, isteyen herkes doğruluğunu uygulama yaparak, sınayabilir.

– Yukarıdaki bilgilerimi Salih Amel olarak yapmaya çalıştığımı düşündüğüm Ar-Ge, inovasyon ve tasarım faaliyetlerine uyguladığımda, firma ziyaretleri ile firmanın bilgi, ihtiyaç ve isteklerini ilkin bilinç düzeyine alıp, daha sonra vardığım sonuçların doğruluğu için Tanrısal Bilinçaltına başvurup, kişisel bilinçaltında tartışma yaratarak, Rabbimin görüşünü alıyor, buna göre işle ilgili talebe ya evet ya da hayır diyorum. Bu yol beni çok rahatlatıp, mutlu ve huzurlu kılıyor.