AR-GE, İNOVASYON VE TASARIM SEKTÖRÜNDEKİ PROJE DENEYİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER:28 NACE KODLU MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LER ÇOK ŞANSLI (BİLİNÇLİ KOBİ’LERDE SERENDİPİTE YAŞANIYOR)

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 27.04.2018

 

 

Günde ortalama 3 firmayı ziyaret ederek Ar-Ge, Tasarım ve Yenilik faaliyet/Proje yönetimi konusunda aydınlanma toplantıları yapıyoruz. 26.04.2018’de de böyle toplantılarda idik. Ziyaret ettiğimiz firmalar KOBİ ve 28 NACE KODLU (OECD İmalat Sanayi Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma Tablosu) makine ve ekipman imalatıyla iştigal ediyorlar (Çoğu ilde tanımlanan 5 sektör arasında 28 NACE kodu da var.) https://lnkd.in/e-jC8sn NASIL BAŞLADIK?

İlkin 24 Nisan’da başvurusu başlayan KOSGEB-KOBİGEL proje hazırlığımız başladı. Bu firmalar İstanbul’da yerleşik olup seçilen 5 sektörden 28 NACE Koduna giriyor. İlan edilen 5 stratejiden 1 ya da 2 ile tamamlayıcı nitelikte 4 ya da 5’i uygun buluyorlar:

Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma,

Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma,

Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme,

Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme,

Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma.

 

A) KOBİGEL çalışmasının ardından %75 sabit hibe oranlı TÜBİTAK-YEYDEB projesinin hazırlığına başlıyoruz. Ziyaret ettiğimiz bir firmada daha önceki bir projenin denetimi için bir gün önce izleyicinin bulunduğunu, denetimin iyi geçtiğini öğrendik. Gözlemlerimize göre TÜBİTAK’ta işlemler hızlanıyor. TÜBİTAK projesi vermenin KOBİGEL Kurul değerlendirme kriterleri tablosuna olumlu etkileri olduğunu anlıyoruz, örneğin: “2.4 Projenin, işletmenin hedefleri, pazarı ve rekabet durumuna etkisi, 3.4. Proje ile edinilecek makine-teçhizat, yazılım ve hizmetler işletmenin mevcut kabiliyetlerine eklendiğinde, proje uygulanabilirliği için uygun altyapı oluşma durumu” gibi. http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/05%20Kurul%20Deg%CC%86erlendirme%20Kriterleri%20Tablosu-Copy1.pdf

B) 28 NACE Kodlu KOBİ’lerin daha önce başarıyla TÜBİTAK projesi ile gerçekleştirdikleri prototipin seri üretimi ile ticarileşmesi için en fazla 3.5 milyon TL’si hibe,1.5 milyon TL’si faizsiz kredi ile büyük çaplı, kapasiteyi artırıcı makine-teçhizat, donanım, yazılım ve personel (bir KOBİ’de en az 30 teknik personel istihdam edecekler ama mühendis ve tekniker bulamıyorlar) ortalama % 60 hibeli TEKNOYATIRIM destek programı hazırlıkları yapılıyor. http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/kobi-teknoyatirim/KOBI%CC%87_Teknoyat%C4%B1r%C4%B1m_UE_06_10_2017.pdf -Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi , -Patent belgesi, -TEKNOPAZAR http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5804/teknopazar-teknolojik-urun-tanitim-ve-pazarlama-destek-programi -Fabrika kurmak ya da tevsi edilmesi için 5. Bölge yatırım teşvik belgesi konusu sorgulanıyor, ayrıca tasarım merkezi, tasarım departmanı gibi diğer destekler de analiz ediliyor.

C) ÖZET MESAJ: Bu destekler KOBİ’ler için sürpriz oldu, bu kadarını beklemiyorduk dediler. Ben de pozitif duygulu inananlar için daima mucizeler vardır dedim ve bu iş ve oluşa bilim literatüründe “SERENDİPİTE” adı verildiğini ve serendipite’nin beklenmeyen faydalı şeyleri bulma armağanı olduğunu belirtiyorum.