AR-GE, TASARIM VE YENİLİK MEVZUATINI YETERİNCE ANLAYARAK OKUYOR MUYUZ? AR-GE KONUSUNDA AYDINLANMA YOLUNDA KUR’AN’IMIZIN YOL HARİTASI NEDİR?

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

27.01.2017

 

PROBLEMATİK DURUM

Ar-Ge ya da Tasarım merkezi kurulumunda ve sonrasındaki teşviklerin uygulanmasında sürekli olarak firmalarımıza gidip, uygulamalı toplantılar düzenleyip sorunları tartışarak hataları elemek suretiyle doğruya yakın çözümler buluyoruz. Bir bilim adamı olarak benim yaklaşımım; hataları elemezsem, hatalarla beraber yok olur giderim, oysa bilimsel çalışmalarla hataları yok edersem, ben özgürce ayakta kalırım, bilimin özgürleştirici özelliği buradadır.

Bu bağlamda konular toplantıda tartışılıyor. Örneğin merkezlerde fiilen geçen zaman puantajlarla belli olduktan sonra görülüyor ki personelin tam zaman eşdeğerde haftada 45 saat ya da ayda 225 saatten (hafta tatili) az çalıştığı (eksik çalışma, kısmi zamanlı çalışma) ortaya çıkıyor. Bu durumda Ar-Ge Yönetmeliğinin 10. Maddesine göre vergisel teşviklere hafta tatilini dahil etmiyoruz. Öte yandan merkezde geçen süreleri Yönetmeliğin 9. Maddesine göre de aylık olarak devam eden projelere pay vermek gerekiyor. Merkezde bulunuyor, ancak projelerin iş paketinde çalışma yapmıyorsa, Ar-Ge faaliyetinde bulunmadığı anlamına gelerek vergisel teşvikleri uygulamamak gerekiyor.

Sorulara örnekler olarak, merkezde TÜBİTAK projelerin durumu, KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon projeleri merkez projelerine dahil edilir mi? Nakit hibelerin kaydı, aktifleştirme, genel giderlerin durumu vb. sayılabilir.

Aslında bu ve benzeri sorunların cevapları özellikle Ar-Ge Yönetmeliğinde bulunmaktadır, sorun mevzuatın anlayarak okuduktan sonra, arkadaşlar arasında yeterince tartışılarak hata eleme sürecinden geçmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu konuda izleyeceğimiz yol haritası KUR’AN’ımızda verilmiştir.

 

YOL HARİTAMIZ

– Ben şahsen Ar-Ge ve yenilik projelerinin oluşturulmasında hayal gücünün önemine çok inanıyorum. Yeni fikir ve önerilerin ortaya çıkarılmasında sınırlı insan aklının dışına çıkılarak Sonsuz Akıldan yani RABBİMİZDEN yardım alınmasına inanarak, özellikle RABBİMİZİN yeryüzündeki eli olan KUR’AN hükümlerinin sorunların tespiti ve çözümü için önemli kaynak olduğunu çalışmalarımda deneyimledim.

– Bu bağlamda KUR’AN’ın ilk suresi olan ALAK Suresinde Rabbimiz bize OKU demektedir.

– İkinci Sure olan KALEM Suresinde YAZ VE AYDINLAN demektedir.

– Üçüncü Sure olan MÜZZEMMİL’de KALK yani EYLEME GEÇ diyerek iç alemimizde gerekli iyileşme ve değişikliği yapmamızı,

– Dördüncü Sure olan MÜDDESİR’de de içsel benliğimizdeki iyileşmemizin arkasından dış dünyada, toplumda faydalı ve katma değeri yüksek işler için eyleme geçmemiz öğütlenmektedir.

-Dış dünyadaki çalışmalarımızda doğru olduğunu sandığımız bildiklerimizde mevcut hataların elenmesi için aramızda nesnel, verilere dayalı tartışmalar yapmamızı da ZÜMER Suresinin 17-18 ayetleri şunu söylemektedir; “Müjde ver o kullarıma ki, onlar, sözü dinler de onun en güzeline uyarlar. İşte bunlardır, akıl ve gönül sahipleri”.

Kaynaklar;

Kur’an ve Meali

  • Diyanet Vakfı
  • Elmalı Hamdi
  • Hasan Tahsin Feyizli
  • Süleyman Ateş
  • Yaşar Nuri Öztürk