AR-GE, TASARIM VE YENİLİK PROJE DANIŞMANLIĞIMDA VE MALİ DENETİMLERİMDE KALBİMİN HUZUR İÇİNDE OLMASINI NASIL SAĞLIYORUM?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

07.09.2017

 

 

BİLİMSEL GERÇEKLİK VE YÖNTEMDE; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri yapmak demek, mevcut durumu iyileştirmek için farklı yeni bakış açıları, farklı yöntem ve teknikler geliştirip, bu fikirleri eyleme geçerek uygulamak anlamına gelmektedir. Bunun için öngörülen çözümün hedefine ulaştıracak en optimal araç, enstrüman ve faaliyetler önce zihin ya da bireysel/ortak akıl düzeyinde (ya da tasarım düzeyinde) belirlenir, eleştirilir, analiz edilerek hatalar elenir ve sonra ileri sürülen varsayım ya da kanaatin doğruluğu için uygulamaya geçilerek, geçerliliği bireysel/diğer ilgililer tarafından sınanır, tekrarlanarak test edilir. Öngörülen varsayımın gerçekle örtüşmesi halinde, varsayımın doğru olduğu, bununla birlikte bu doğruluğun geçici olduğu kabul edilir, başka bir deyişle bilimde kesinlik aranmaz. Öngörülen varsayım ya da tasarımların hata içererek, doğru çıkmama olasılığı her zaman vardır, yeniliğin gerçekleşmeme riski her zaman mevcuttur.

BURADA BENCE KONU BU RİSKİ ALMAK VE GEREKTİĞİNDE ÇEKİLECEK MEŞRU ACI VE SIKINTILARIN ETKİSİNİ AZALTMAK, DAYANMAK VE GÜÇ KAZANMAK İÇİN TANRI’ DAN YARDIM ALMANIN GEREKLİLİĞİNE İNANMANIN AKILLI BİR YOL OLDUĞUNU ŞAHSEN BEN KENDİ GÜNLÜK YAŞAMIMDA DENEYİMLİYORUM, RUHSAL TEKAMÜLÜMÜN ÜST BOYUTLARA TAŞINABİLECEĞİNE TANIK OLUYORUM.

Bu bakış açısını desteklemek için KUR’AN’IMIZDAKİ aşağıdaki bazı AYETLERİN eğer anlamlarını bildiğim ve uygulamada kılavuz yaptığım takdirde, kalbimin huzur, birlik ve beraberlik içinde olduğumu hissediyorum.

1. Rah­man su­re­si, 29. Ayette, “Al­lah… O, her an ye­ni bir ilahi tasarruftadır.”denilerek, yeniliğin, değişimin sürekliliğine ve kaçınılmazlığına vurgu yapılmaktadır. Bu değişim için insanın değişim niyeti ve iradesi içinde olması gerektiği Enfal Suresi 53.Ayette; sebepler değiştirilmediği sürece, sonucun değişmeyeceği belirtilmektedir.

 2. Beled suresi 3. ve 4.Ayetler’de Rabb’imiz  şöyle demektedir:

“Biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık”.

Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerinin de başlangıç noktası karşı karşıya kaldığımız sorunlardır. Yaşamak sorun çözmektir. Karşılaştığımız bilinmezliği çözmek için araştırma yapmamız gerekiyor. Bunun için literatürü, patent çalışmalarını tarayıp, buradan hareketle aklımızı işleterek yeni çözümler bulmamız söz konusu. Kuran’da ana konu akıl ve aklı işletmektir. Nitekim Yunus Suresi 100. Ayet’te Yaratanımız aklımızı işletmemizi istemektedir.

Batı literatüründe Goethe, eseri Faust’ta şeytana aşağıdaki dizeleri söyletmektedir:

“Bırakırsan artık akıl ve bilimi,

İnsanoğlunun sahip olduğu en yüce gücü,

Mutlak benim olursun”.

3. İnşirah Suresi 5-7 de: “Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul.

Her zorluk, sorun ile birlikte çözüm odaklı düşünüp beraberindeki fırsatı bularak, sürekli eylem içinde olmamız gerekiyor.

4. Yunus Suresi’nin 99.Ayeti:

“Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi top yekûn iman ederlerdi. O halde insanları mümin olsunlar diye sen mi zorlayacaksın”.

Bize göre bu Ayette Yaratan, bizlerden sürekli gelişmemizi, bunun için farklı ve yeni fikir ve uygulama içinde olarak elbette hata yapmamızı, bununla birlikte bu hatalardan ders alarak farkındalık kabiliyetimizi ve kapasitemizi artırmamızı istemektedir. Farklı fikir, yöntem ve teknik için Deneme–Yanılma ve hata yaparak yaşamamızı istemeseydi, top yekûn iman ettirerek bizlere özgür olma ve seçme yeteneğini bahşetmezdi. Demek ki burada sürekli yenilik ve arayış içinde olmamız, bunun tabii bir sonucu olarak da hata yapmaktan korkmayarak, bundan ders almamız gerektiği ifade edilmektedir. Bilim adamı Popper’in belirttiği gibi, hatayı elemezsek, hata ile birlikte yok olur gideriz, hatayı elersek hata ölür, biz sağ kalırız.

 

Kaynaklar                                                           ;

– Kur’an ve Meali

  • Diyanet Vakfı
  • Elmalı Hamdi
  • Hasan Tahsin Feyizli
  • Süleyman Ateş
  • Yaşar Nuri Öztürk

– Kuantum ve Kur’an

  • Şanal

– Allah De Ötesini Bırak

  • Uğur Koşar

– Daha İyi Bir Dünya Arayışı

  • R.Popper(YKY yayınları).