AR-GE VE TASARIM MERKEZİ PROJELERİNE KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROJELERİ DAHİL EDİLEBİLİR Mİ?

 Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

18.04.2017

 

 

 

– Bize göre TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge projelerinin dahil edilebildiği gibi, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projeleri de dahil edilebilir. Bu programların her birinde uluslararası kılavuzlar olan FRASCATİ ve OSLO kılavuzları ortak alt yapı oluşturmaktadır.

– Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile Ar-Ge harcama ve giderlerine ait vergisel teşviklerden yararlanılmaktadır. Burada bizce kritik konu, merkezde personeli iş paketlerine göre projelerde paylaşımı yapılırken KOSGEB projesine dikkat etmektir. Uygulama esaslarının “9.3. PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ (1) Personel Gideri Desteği, projede tam zamanlı olarak çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır.” maddesi dikkate alınırsa, KOSGEB projesinde görev alan merkez personelinin bütün zamanını (yani haftada Pazartesi-Cumartesi 6 gün ve günde 7,5 saat, haftada 45 saat toplam) proje boyunca bu projede harcamasının sağlanmasıdır. Bu proje kapsamında makine ve teçhizat alınırsa, kullanıldığı süreye bağlı amortisman payı Ar-Ge gideri olarak kaydı yapılır. Diğer giderlerde normal 5746’ya göre işlem yapılır.

– Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kapsamında KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon projesi vermek, merkez kurmakla sadece vergisel teşviklerden yararlanan KOBİ’lerin özellikle personel gideri için hibe fonu sağlamasına da imkân sağlamaktadır, bu oluş bizce istihdamı olumlu etkileyecektir.

“(3) İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık: üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve ön lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz) TL, lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750 (iki bin yedi yüz elli) TL ve doktora mezunlarına 3.500 (üç bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.” Personele ait KOSGEB hibesinin net ücret üzerinden yapılması, SGK ve stopajdaki vergisel mükerrerliği önlemektedir.

– Bu proje kapsamında makine ve teçhizat alınırsa, kullanıldığı süreye bağlı amortisman payı ar-ge gideri olarak kaydı yapılır. Diğer giderlerde normal 5746’ya göre işlem yapılır. Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ikinci el olabilir. Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 (yüz elli bin) TL(yerli makinalarda hibe oranı % 90,ithalde % 75), geri ödemeli 300.000 (üç yüz bin) TL olmak üzere toplam 450.000 (dört yüz elli bin) TL’dir.

– KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon projesinin tamamlanması ile ticarileşme ve seri üretim yatırımları için çoğu hibe destek kapıları açılacaktır. Bu konuda linkimiz: http://www.abdanmerymm.com/kosgeb-ar-ge-ve-inovasyon-projeleri-ile-tubitak-teydeb-projelerinin-tamamlanmasi-halinde-oncelikli-teknoloji-alanlarinda-seri-uretim-icin-yapilacak-yatirimlara-%80e-kadar-hibe-destegi-icin-ha.html