AR-GE VE TASARIM MERKEZİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÜCRET BORDROSUNUN AR-GE VE NORMAL ÜCRET OLMAK ÜZERE AYRI AYRI DÜZENLENMESİNDE BÜYÜK FAYDA VAR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

Gülçin GÖKÇEYREK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Projeleri,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Mali Rapor Uzmanı

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

28.02.2017

 

PROBLEMATİK DURUM

Merkez belgesi alan bazı firmalarda merkezde çalışanlara ait istisna ve diğer işlemler ile normal ücretin birleştirilerek tek bir bordro yapıldığını gözlemliyoruz. Bu durumda kontrolü zor olduğu gibi hata tespiti ve elenmesi de güçleşiyor. Bu bakımdan Ar-Ge ve Normal ücrete ait bordroların ayrı ayrı düzenlenip SGK’ya verilmesinde büyük fayda var. Aşağıda bu konuda örnek uygulamamız yer almaktadır.

 

NET ÜCRETTEN BRÜT ÜCRETE GEÇİŞ

Bazı firmalar çalışanlarıyla net ücret üzerinden anlaştıklarından, istisnaların ve vergi/SGK kesintilerinin hesaplanmasında temel ilke brüt ücret olduğundan net ücreti brüt ücrete çevirmek gerekiyor.

 

ÖRNEK FORMÜL

  • Netten Brüt Ücreti bulmada %15 vergi dilimi için oran %71,49’dur.

Net Ödenecek Ücret – A.G.İ. / %71,49 = Brüt Ücreti veriyor.

 

  • Netten Brüt Ücreti bulmada %20 vergi dilimi için oran %67,24’dir.

Net Ödenecek Ücret – A.G.İ. / %67,24 = Brüt Ücreti veriyor.

 

  

İSTİSNA, KESİNTİ VE NET ÜCRETİN HESAPLANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI

 

AR-GE ÜCRETİ / MUHASEBE KAYITLARI    NORMAL ÜCRET/ MUHASEBE KAYITLARI

Ar-Ge Brüt Ücret

2.479,48

    Normal Brüt Ücret

1.689,27

 
Ar-Ge Sigorta Primi İşçi Hissesi %14

347,13

750/361

  Normal Sigorta Primi İşçi Hissesi %14

236,50

770/361

Ar-Ge Sigorta Primi İşçi İşsizlik %1

24,79

750/361

  Normal Sigorta Primi İşçi İşsizlik %1

16,89

770/361

Ar-Ge Gelir Vergisi

36,56

750/360

  Gelir Vergisi

215,38

770/360

Ar-Ge Gelir Vergisi

146,26

136/360

       
Ar-Ge Damga Vergisi 0,00759

18,82

750/360

  Normal Damga Vergisi 0,00759

12,82

770/360

Asgari Geçim İndirimi

133,31

136/360

       
Ödenecek Net Ücret

1.772,61

750/335

  Ödenecek Net Ücret

1.207,68

770/335

             
Ar-Ge Sig. İşveren Hissesi %5

123,97

136/361

  Normal Sig. İşveren Hissesi %5

84,46

136/361

Ar-Ge Sig. İşveren Hissesi %7,75

192,16

136/361

 

Normal Sig. İşveren Hissesi %15,5

261,84

770/361

Ar-Ge Sig. İşveren Hissesi %7,75

192,16

750/361

       
Ar-Ge Sig. İşveren İşsizlik %2

49,59

750,361

  Normal Sig. İşveren İşsizlik %2

33,79

770/361

 

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Hesabı
2.479,48 – 371,92 = 2.107,56
2.107,56 – %15 = 316,13
316,13 – 133,31 = 182,82
182,82 x %80 = 146,26