AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE ARA DÖNEMDE TÜBİTAK PROJELERİ EKLENMEK İSTENİRSE, REDDEDİLME DURUMUNDA NE YAPMALI?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

10.08.2017

 

 

 

 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde genellikle öz kaynaklarla projeler yanında TÜBİTAK – TEYDEB (özellikle 1507-1501 destek programları) teknoloji ve yenilik projeleri de hibe fonlaması için yer alıyor. 2 yıllık ruhsat döneminin başında öngörülen projeler izleyiciler tarafından denetlenerek onaylanıyor. Takip eden yılın haziran ayından itibaren sunulan raporun denetlemesi yapılarak, yararlanılan teşviklerin uygunluğu sorgulanmak suretiyle süreç tamamlanıyor. 2 yıllık ara donemde revizyon talebi portalda gerçekleştirilebiliyor. Bu bağlamda örneğin yeni TÜBİTAK Ar-Ge projeleri merkez çalışmalarına eklenebiliyor, proje başlangıç tarihi itibariyle harcama ve giderleri yapılarak 750 ve 263 nolu Ar-Ge hesaplarında kayıtları yapılıp aktifleştirilerek, vergisel teşviklerden yararlanılıyor. Burada sorun, proje reddedilirse teşvikler cezalı olarak geri ödeniyor. Buna çözüm olarak; TÜBİTAK’tan destek karar yazısı gelinceye kadar yapılan harcama ve giderleri ayrı bir grupta 750 ve 263’de takip ederek, onaylanırsa Ar-Ge indiriminde yararlanırız, reddedilirse 750 ve 263 hesaplardan ilgili gider hesaplarına ya da 151 yarı mamul hesaba virman yapılarak işlem vergi cezası ödemeden tamamlanır