AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE ÇALIŞMA SÜRELERİNİN HESABINDA HAFTALIK 45 SAATİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

25.10.2017

 

– Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde haftalık çalışma süresi günde 7,5 saatten 6 günde 45 saat olur, pazar ücreti de hak edilerek prim gün sayısı 7 gün olarak bildirilir. Haftada 5 iş günü günde 9’ar saatten haftalık 45 saat olur, cumartesi ve pazarı da hakeder ve 7 gün prim hizmet günü bildirilir.

– Ay içinde 4 haftada gün sayıları toplamı 28 gündür, son iki gün 7,5 saatten 15 saat çalışıldığında prim gün sayısı 30 olarak bildirilir. Çünkü Ar-Ge Yönetmeliğinin 10/3 maddesine göre “…Tam zamanlı olarak çalışanların hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu teşvik kapsamında değerlendirilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu teşvikten faydalanamaz. Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulamasında dikkate alınmaz.” denilerek burada tam zamanlı olarak çalışma demekle, ayın çalışma günlerinin tamamını merkezde çalışan personelden söz edilmektedir.

– Eğer son iki günden birinde çalışılmazsa veya eksik çalışılırsa, ayın çalışma günlerinin tamamında proje kapsamında çalışmamış olan bu personele ait ücretinin pazar gününe tekabül eden tutarları teşvik kapsamında değerlendirilmez. Bu bağlamda haftalık bazla bakıp, örneğin 2 hafta 45 saat çalışırken, bir hafta 47 saat çalışmış diğer hafta 43 saat çalışmış ise fazla mesai eksik haftaya saydıramıyoruz, pazarlardan teşvikte yararlanılmıyor.

– Bu maddede haftalık 45 saat tam çalışma için esas alındığından o hafta içinde bir gün 6,5 saat diğer gün 8,5 saat çalışarak dengeleyebilir. Ancak bunun genel çalışma koşullarına uygun olması ve abartılmaması gerektiği kanısındayız.