AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNİN PROJELERİ “ÜRÜN YENİLİĞİ”NDEN ÇOK MÜŞTERİNİN “SİSTEM YENİLİĞİ” ÜZERİNE ODAKLANMALI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

24.04.2017

 

 

 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile ilgili birçok denetimlere katıldık ve katılıyoruz. Elde ettiğimiz geri bildirimlerde önemli bir husus; Ar-Ge ya da Tasarım Merkezi projelerinin arzulanan çıktılarının firmanın ürün yeniliğinden çok, çıktının kullanılacağı müşterinin tüm sisteminin analizi yapılarak, proje çıktısı ile sistemde yenilik yapmak şeklindedir.

Bu şekilde firma ürün üreten firma değil, daha kapsayıcı olarak çözüm üreten iyileştiren bir sistem firması oluyor. Bu şekildeki bir yaklaşım merkezlere   daha çok puan verilmesine yol açıyor.

Aşağıdaki grafik, bu hipotezi destekleyici niteliktedir. Sistem yenilikleri hem daha uzun süreli sürdürülebilir oluyor, hem de ürün iyileştirme, ürünün yeniden tasarımı ile fonksiyonel yeniliği de kapsayıcı nitelikte oluyor.

 

sustainability

Figure 2. Levels of innovation for sustainability (Brezet, 1997; Gaziulusoy, 2010; 2011)

https://systeminnovationforsustainability.com/2012/06/11/system-innovation-for-sustainability-using-systems-thinking-and-design-thinking/amp/