AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ KUR’AN’IMIZDAKİ AYETLERİ ARAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUM

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

GİRİŞ

Ar-Ge ve Yenilik proje çalışmalarında önemli olan hususlardan bir tanesi de “AR-GE SİSTEMATİĞİ”dir. Bize göre; Ürün ve süreç yeniliği Ar-Ge projelerinde mukayeseli üstünlüğe göre yenilikçi unsurlar belirlendikten sonra, yeniliğe ulaştıracak birden fazla yöntemin belirlenip(bir yöntemle Ar-Ge olmaz, olsa olsa yatırım faaliyeti olur), bu yöntemlerden biri dışındakileri proje ekibinin ELEŞTİREL TARTIŞMASIYLA eleyip uygun birini ön seçim olarak belirlemek için değerlendirme parametrelerin tanımlanması ve ön seçimin gerekçelendirilmesine Ar-Ge sistematiği ismini vermekteyiz.

AYDINLATICI BİLGİLER

Buradaki belirleyici unsur birden çok yöntemin bilimin ve aklın ışığında eleştirel tartışmaya tabi tutularak ön seçimin yapılmasıdır. Başka bir deyişle bu süreçte eleştiri geleneği yoksa uygun bir Ar-Ge faaliyetinden söz edemeyiz.

Proje faaliyetinde ön seçim riski ve belirsizliği olan bir varsayımdır, hipotezdir. Bu varsayımın doğruluğu için, uygulamaya geçip gerçeklerle örtüşmesini test etmek gerekiyor. Örtüşüyorsa varsayım doğrudur, örtüşmüyorsa eksiktir, yanlıştır denilerek iyileştirme için yeniden tasarım faaliyetine geçilir. Ancak bu doğruluk da geçicidir, kesinlik söz konusu değildir.

KUR’AN’DAKİ GERÇEKLER

Yukarıdaki bilgileri KUR’AN’ımızda teyitlerini görünce çok heyecanlandım ve ruhen güçlendim.

Nitekim Zümer Suresi 17-18’de şöyle denilmektedir : “Müjde ver o kullarıma ki, onlar sözü dinler de onun en güzeline uyarlar. İşte bu kimseler ALLAH’ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir”. Bu Ayette de görüldüğü gibi, amaca yönelik birçok seçenek tartışılarak içlerinden en güzeli, en uygun olanın akıl yoluyla belirlenmesi ve uygulanması söz konusudur.

Öte yandan sürekli yenilik konusundaki şu ayetler beni çok etkiledi:

Rahman Suresi 29. Ayet: “Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi ancak) O’ndan ister. O,  her gün (her an, hikmetine uygun) bir işte/bir yaratıştadır.”

Bakara Suresi 106.Ayet :” Biz bir ayeti siler, unutturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. ALLAH’ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi?”

İnşirah Suresi 5.Ayet:” Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır”. 6.Ayet:”Gerçekten (yine) o (geçen) güçlükle beraber bir kolaylık (daha) vardır. 7.Ayet:”O halde, bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir iş ve oluşa koyulup yorul.”

ÖZET SÖZ: Ar-Ge ve Yenilik sektörü ile ilgili KUR’AN’ımızdaki  gerçekleri aramaya devam ediyorum

Kaynaklar;

1.Kur’an ve Meali

  • Diyanet Vakfı
  • Elmalı Hamdi
  • Hasan Tahsin Feyizli
  • Süleyman Ateş
  • Yaşar Nuri Öztürk

2. Kuantum ve Kur’an

  • R.Şanal

3. Allah De Ötesini Bırak

  • Uğur Koşar