AR-GE YA DA TASARIM MERKEZİ KURARAK FİRMALARA VE BİZ DANIŞMANLARA BEREKET YAĞDIĞINI DENEYİMLİYORUZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

08.03.2017

 

 

GİRİŞ

Yeni TÜBİTAK yapılanması kanununun çıkmasını beklerken merkez belgesi almış firmaları ziyaret ediyoruz. Yeni inovatif teşvikleri anlatıyoruz. Buradaki anlatımlardaki yaklaşımımız, inovasyonla başlayıp, mevcut durumla mukayese edip, aradaki farkın nasıl giderilebileceğini analiz ediyoruz. Teşvikleri bir bütün olarak birbirleriyle ilişkilendiriyoruz, ortaya büyük bir bereket çıkıyor. (EK AR-GE MERKEZİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASI ONBEŞ ADIM). Gayretimizin karşılığını NECM suresi 39-41 ayetleri okuyarak da moral buluyoruz. Rabbimiz bu ayetlerde gayret edin, karşılığını vereyim diyor. 

ZİNCİRLEME TEŞVİKLERE BİR ÖRNEK

Başlangıç koşulları: Yenilikçi ürün üreten ve ihraç eden orta ölçekli bir KOBİ (ya da buna yakın büyük işletme).

1.Adım Ar-Ge ya da Tasarım Merkezi kurularak vergisel teşviklerden yararlanılıyor. Merkezin kurulması diğer teşviklerden yararlanmanın kıvılcımını ateşliyor.

2.Adım Ekonomi Bakanlığı Tasarım departmanı kurularak istihdam, makine-teçhizat, yazılım ve yurt dışı seyahat masraflarının 3 yıl için %50 hibeli 1 milyon 450 bin dolar maksimum geri ödemesiz kaynak sağlanıyor.

3.Adım KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon programına başvuru yapılarak, bitince KOSGEB Endüstriyel uygulamaya başvuru yapılıyor.

4.Adım Firma yurt dışında ofis açacağından Ekonomi Bakanlığı yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki programa başvuru yapılıyor.

 5.Adım Firmanın ürettiği yenilikçi ürünler ileri teknoloji ürünler sınıfına girdiğinden yeni TÜBİTAK kanununun çıkması beklenerek, TÜBİTAK proje fikirleri analiz ediliyor, yasalaşır yasalaşmaz ar-ge projesi verilmesi kararlaştırılıyor.

6.Adım TÜBİTAK projeleri içinden seri üretim ciro etkisi yüksek proje seçilerek, daha sonra makine-teçhizat hibe fonlarından yararlanmak için Sanayi Bakanlığı Teknoyatırım programı üzerinde çalışma yapılıyor.

7.Adım 5.Bölge yatırım teşvik belgesi,

8, 9, 10, 11 …….. sonsuza kadar gidiyor.

 

ÖZET SÖZ

Alman Schleiermacher’e göre, sonlu olan bizlerin,  sonlu olmayan Rabbimizle bir olarak, sonsuzluğa yürümek mutluluğun ve başarının anahtarıdır.