AR-GE YA DA TASARIM MERKEZİ KURULUM ÇALIŞMALARI TURQUALITY DESTEK PROGRAMINA BAŞVURUYU OLUMLU ETKİLİYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

14/12/2016

 

GİRİŞ

Orta ölçekli 2 milyon doların üzerinde ihracatı olan olgun KOBİ’ler ile büyük işletmelerde ar-ge merkezi ya da tasarım merkezi kurarken, bu firmaların Ekonomi Bakanlığı’nın marka ya da turqualıty desteği için aranan stratejik planlama, finansal performans, marka performansı, marka yönetimi, pazarlama, satış ve ticaret yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, ürün geliştirme, insan kaynakları yönetimi, kurumsal yönetim, bilgi teknolojileri yönetimi alanlarındaki düzeylerinin de olumlu etkileşim içinde olduklarını gözlemlediğimizden, bu programa danışmanlığa daha yoğunlaşmaya başladık.

Merkez kurulumunda fikri mülkiyet hakları, patent, faydalı model, marka tescili konuları önem taşıyor. Her iki programda da örneğin tasarımcı desteği var. Ortak alanların çokluğu bizleri ve firmaları ateşliyor.

Bu bağlamda Ekonomi Bakanlığı sitesindeki “Markalaşma ve Turquality” desteği dokümanından sizler için aşağıdaki açıklayıcı bilgileri derledik.

Turquality  Nedir

Turquality, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Turquality  Başvurusu Ön Koşulu

Müracaat edecek olan markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması ve yurt dışı hedef pazarlarının en az birinde, aynı markanın tescil edilmiş olması gerekmektedir

Firma Ön İnceleme Çalışması

Turquality programı’na dahil olabilmek için firmalar bir ön inceleme çalışması sürecinden geçmektedirler. Ön inceleme çalışmalarını ekonomi bakanlığı adına 6 firma,( Deloitte Danişmanlik, Ernst & Young, Pwc, Mckinsey, Kpmg Ve Boston Consulting Group) yürütmektedir. Gerçekleştirilen ön inceleme çalışması’nda firmalar 3 ana bölümde, 10 farklı performans alanı bazında incelenmektedir.

İncelemede: firmaların operasyonel ve organizasyonel seviyesini, firmaların finansal performansını, Turquality programı kapsamında incelenen markanın yıllar bazında göstermiş olduğu performansını tespit etmeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmektedir

İnceleme sırasında, aşağıdaki başlıklarda firmaların belirli bir olgunluk seviyesinde olması beklenir.

 • Stratejik Planlama
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi ve Marka Performansı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim ( yönetişim )
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi

Turquality incelemesi öncesi firmaların aşağıdaki konularda yetkin olmaları, hazırlık sırasında büyük avantaj yaratacaktır

 • Etkin bir bütçe yönetim sisteminin olması
 • Satış fonksiyonundan ayrı bir Pazarlama biriminin olması
 • Firmanın Ar-Ge Merkezi yada Tasarım Merkezinin bulunması ve / veya TÜBİTAK TEYDEP desteklerinden faydalanmış olması
 • Üst yönetimin kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş olması
 • Etkin bir IT yazılım alt yapısının olması ( ERP )
 • ISO 9001 / 27001 /10002 yönetim sistemlerinin etkin olarak uygulanması

TURQUALİTY DESTEKLERİ

turquality-destekleri

TURQUALİTY / MARKA  DESTEKLERİ

turquality-marka-destekleri