AR-GE YA DA TASARIM MERKEZİNDE DEVAM EDEN PROJELER İÇERİSİNDE OLMAYIP, MERKEZ PERSONELİNİN DE GÖREVLENDİRİLDİĞİ TÜBİTAK-TEYDEB PROJELERİNDE VERGİSEL TEŞVİKLERİN MÜKERRER KULLANILMAMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

Gülçin GÖKÇEYREK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Projeleri,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Mali Rapor Uzmanı

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

09.02.2017

 

 

PROBLEMATİK DURUM

Danışmanlığını yaptığımız Ar-Ge ya da Tasarım merkezi müdürleri bize sordukları sorular arasında, merkez personeli de dahil merkezde devam etmeyen TÜBİTAK Ar-Ge projeleri gerçekleştirmeleri durumunda, bir bütün olarak merkeze uygulanan vergisel teşvikler ile TÜBİTAK teşvikleri açısından bir mükerrerlik olmaması için neye dikkat etmeliyiz? Kolay bir soru değil.

 

ÇÖZÜM WORKSHOP’U

Bizce aşağıdaki adımlarla gidilmeli:

-İlgili aylarda Personellerin merkezde ve TÜBİTAK projelerindeki adam/ay oranlarına bakılmalı.

1.Örnek olarak, bir araştırmacının o ayki merkezde Ar-Ge faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı yani adam/ay oranı 0,60 olsun, TÜBİTAK projesindeki adam/ay oranı ise 0,30 olursa, bizce YMM TÜBİTAK’a AGY 500 YMM raporu yazarken, ilgili personelin firmada çalıştığı süre boyunca merkeze ayırdığı süre toplamı ile TÜBİTAK projesine ayırdığı zaman (1) altında kaldığından hem merkezi SGK teşviki ile Stopaj teşvikini hem de TÜBİTAK projesinin bu teşviklerini mükerrerlik olmadığı için kullanabilir. Bu durumda bizce TÜBİTAK YMM raporunda merkezde geçen süre ile ilgili bilgi ve belge konularak, açıklama yapılmalı. Takdir TÜBİTAK kurumunun olmalı. Malzemeler için 263 Ar-Ge gideri alt hesabında TÜBİTAK projesi numarası verilerek, işlem yürütülür, onaylanan alet-teçhizat ile hizmet alımları da bu alt hesapta izlenerek, Ar-Ge indirimi tatbik edilir.  TÜBİTAK projelerindeki hibeleri de 549 nolu özel fonlar hesabına kaydedilerek, vergilendirme yapılmaz.

2.Birinci örnekteki merkez adam /ay oranının 0,60, ancak TÜBİTAK projesindeki adam/ay oranının 0.30 yerine 0,50 olduğunu varsayalım, bu durumda ikisinin toplamı 1,10 olarak (1) i geçtiğinden bu kez TÜBİTAK projesindeki adam/ay oranını 0,40 olarak dikkate alınıp SGK ve Stopaj teşvikleri tatbik edilir.

3.Bu kez merkezde görev alan araştırmacının firmadaki tüm zamanını Ar-Ge ya da tasarım merkezinde geçirdiğini (hatta haftada 45 saatin üzerinde fazla mesai yaptığını) varsayarsak merkezdeki adam/ay oranı (1) olduğundan, merkezde SGK ile Stopaj teşviklerinin tamamının kullanıldığı ifade edilerek, TÜBİTAK projesine ait mali ve YMM raporunda bu teşviklerin tamamı hesaplanarak merkezde kullanıldığı için harcama ve gider matrahından düşülür.

4.Bir alternatif olarak ve firma kendisini garantide hissetmek isterse bizce, 1.ve 2. örneğimizdeki durumlar için dahi mali rapor ile TÜBİTAK YMM raporunda SGK ve Stopaj teşviki için adam/ay oranı (1) gösterilerek yani teşviklerin tamamını matrahtan düşerek yararlanmamış olacağından (eksik yararlanmanın cezai bir sorumluluğu yoktur) problem olmaktan çıkar.

 

NOT: TUBİTAK – TEYDEB projeleri Merkezde devam eden projeler arasında yer aldığında, Merkezde gerçekleşen adam/ay oranı içinde TUBİTAK -TEYDEB projeleri de yer aldığından vergisel teşviklerde herhangi bir mükerrerlik söz konusu değildir.

 

SONUÇ: KUR’AN’nımızda da ifade edildiği üzere, İŞİ EHLİNE VERMEK GEREKİYOR.