AR-GE YA DA TASARIM MERKEZİNDE GÖREVLİ PERSONELİN ÜCRETSİZ İZİN ALMASI DURUMUNDA ADAM/AY ORANINDA, SGK’YA BİLDİRİLEN GÜN SAYISINDA NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLUYOR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

Gülçin GÖKÇEYREK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Projeleri,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Mali Rapor Uzmanı

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

08.02.2017

 

 

  

Başlangıç Koşulları:

2017 Ocak ayını esas alalım 22 gün firmada çalışmış, aylık tam zaman çalışma süresi 22 x 9 = 198 saat (her ay farklılık arz edebilir).

Merkezde çalıştığı zaman 148 saat / 9 saat = 16,44 gün yani 16 gün AR-GE Merkezinde çalışılan süre 14 gün Normal çalışılan süresi.

148 saat / 198 saat =0,75 adam/ay oranı projelere paylaştırılması gerekiyor.

 

Ücretsiz İzin alınma durumunda:

– Varsayalım ki bu kişi ocak ayında 3 gün ücretsiz izin aldı.

– 3 gün ücretsiz ise firmada olunan gün sayısı 22-3 = 19 gün, saat ise 19 x 9= 171 saat.

– SGK’ya bildirilen gün sayısı 27 gün oluyor. Hafta tatili, ücretli izin, yıllık izin ya da idari izin durumunda SGK’ya bildirilen 30 gün sayısında değişiklik olmuyor.

– Ar-Ge Yönetmeliğinin 10/3 maddesine göre; “Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır” denilmektedir.

– Bizim örneğimizde Ar-Ge Merkezinde ayrılan zaman 148 saat, firmadaki toplam çalışma zamanı 171 saat (Eksik çalışıldığından hafta tatilleri dikkate alınarak 30 gün hesabı ya da 225 saat hesabı yapılmıyor). Bu durumda 148 / 171 = 0,86 adam/ay oranıdır. Projelerin aksamadan yürümesi için Merkezde yürütülen projelerde geçen süre 0,75 adam/ay oranında 0,86 adam/ay oranına yükselmektedir.