AR-GE YENİLİK VE TASARIM FAALİYETLERİ KONUSUNDA KUR’AN’IMIZDAN ALDIĞIM VE UYGULAMAYA ÇALIŞTIĞIM ŞİFRE VE MESAJLAR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

05.11.2016

 

GİRİŞ

Web sitemizin http://www.abdanmerymm.com/tubitak-teydeb-projelerinin-baslangic-noktasi-olusturdugu-ar-ge-yenilik-ve-tasarim-modelinin-kapsayici-butunlesik-0n-dort-adiminin-mucizevi-basari-potansiyeli.html linkinde  tanımlanan 14 adımlı Ar-Ge, Yenilik  ve Tasarım proje faaliyet ve projelerinin oluşturulmasında yaratıcı hayal kurma (Napoleon Hill, Düşün ve Zengin ol, 9.Basım,S.86-89) yeteneğimle bütünleşik insan kavramına göre zihinsel, fiziksel, ruhsal ve kalbi(rahmani) boyutlarımın tamamını dikkate alarak çalışma yapıyorum.

Evren, KUR’AN ve İnsan ayetlerinden oluşan RABBİMİZİN kitabına inanarak, kitaptaki hükümleri akıl ve bilimle birleştirerek, bilgi, fikir ve düşüncelere ulaşıyorum.

AR-GE, YENİLİK VE TASARIM FAALİYET VE PROJELERİNDE BANA KAYNAKLIK EDEN KUR’AN AYETLERİMİZ

  1. Rahman suresi 29. Ayette” ALLAH, O her an yeni bir ilahi tasarruftadır.” denilerek, RABBİMİZİN her an yeni bir iş ve oluşta olduğu, yeniliğin ve değişimin sürekliliğine ve kaçınılmazlığına vurgu yapılmaktadır. Bu değişim için insanın değişim niyeti içinde olması gerektiği Enfal Suresi 53.Ayette; sebepler değiştirilmediği sürece, sonucun değişmeyeceği belirtilerek, yenilikçi ve özgün araştırma, kavram ve tasarımların eyleme dönüştürülmesi halinde kişinin ve toplumumuzun refah ve mutluluğu artacağı ifade edilmektedir.
  2. Bakara Suresi 106.Ayet: “Biz bir ayeti siler, unutturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. ALLAH’ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi?”.
  3. KUR’AN’ımızın birçok sure ve ayetinde, değişimden yana olmayanların sürekli ifade ettikleri “Atalarımızdan Böyle Gördük” geleneksel yaklaşımla sürekli mücadele örnekleri ile doludur.
  4. İnşirah Suresi 5-7 de: “Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul.” RABBİMİZ bu ayetle de sürekli yenilik ve iyileşme peşinde koşmamızı istemektedir. ALLAH’ımızın yolunda gitmek için Salih Amel içinde olmalıyız. Temiz kalpli insanın iki temel özelliği: mevcudu değiştirmek için sürekli yenilikçi olması ve bu yolla ekonominin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamasıdır. (Bir bilim adamı olarak tasarım yaparak şu anda neler yapabileceğimizin listesini yaptığım link: http://www.abdanmerymm.com/wp-content/uploads/2016/11/OND%C3%96RT-ADIMLI-B%C3%9CT%C3%9CNLE%C5%9E%C4%B0K-B%C3%9CY%C3%9CME-MODEL%C4%B0.pdf).
  5. Elbette yenilik peşinde giderken sorunlar yaşayacağız, bir bedel ödemeden başarı olmaz. Beled suresi 3. Ve 4.Ayetler’de RABB’İMİZ şöyle demektedir: “Biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık”.
  6. Bu zorlukları aşmada, Yunus Süresi 100. Ayette Yaradanımız aklımızı işletmemizi istemektedir.
  7. Zümer suresinin 18. Ayeti; “Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar ALLAH’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.” Burada bizce çözüm için birçok yöntem, teknik ve usul araştırılarak, bunların doğruluğunu sorgulamak amacıyla başkalarıyla yapıcı eleştirel tartışmaların yapıldıktan sonra özgür irademiz ve aklımızı işleterek doğru yöntemi tercih edip uygulamaya geçmemiz ve doğruluğunu pratikte sınamamız gerektiği vurgulanmaktadır.

 

SONUÇ

Benim pratikteki deneyimlerime göre çalışmalarımızda Rahmani(kalbi) boyut ihmal edildiğinde başarı ya mümkün değil ya da kısa süreli ve sınırlı kalıyor.