AR-GE’DEN SONRA TİCARİLEŞME BAĞLAMINDA TEKNOYATIRIMIN ÖNEMİ NEDİR?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

07/02/2022

 

 

 

– Teknoloji tabanlı katma değerli ürün üretmek için amaç sadece destek alıp prototip/pilot uygulama yapmak değil, bu prototipin ticarileştirilerek seri üretime geçilmesidir. Nitekim Ar-Ge’nin son kriteri, transfer edilebilirlik ve tekrar üretilebilirliktir.Ulusal bazda KOSGEB Kobi Teknoyatırım destek programı uygun bir program.

– Programın Amacı ve Kapsamı
(a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini
(b) Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak.

– Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL ve geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL olmak üzere toplam 1.000.000 (birmilyon) TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.

Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.
https://lnkd.in/eUgNBv5

Destek oranı: %60, Personelde %100.

Ticarileşme Olgunluk Seviyeleri:

– Ticarileşme için yapılacak olgunluk çalışmalarında AB Horizon Europe Hızlandırıcı programında talep edilen BRL (Business Readiness Levels-İş/Pazar Olgunluk Seviyeleri ) çalışmalarını Teknoyatırım program başvurusunda referans olarak kullanmanızı öneririz.
Pazar Olgunluk Seviyelerinin Dökümü:
1.Temel Araştırma,
2.İhtiyacın formülleştirilmesi,
3.İhtiyacın doğrulanması,
4.Küçük ölçekli müşteri, paydaş kampanyası,
5.Büyük ölçekli erken benimseyenler kampanyası,
6.Çekiş gücü: Satışların ödeme yapan müşterilere göre eşleştirilmesi,
7. Memnuniyet kanıtı,
8. Ölçeklenebilirlik kanıtı,
9. İstikrar kanıtı, sürdürülebilirlik.
https://lnkd.in/dPUrW5z