AR-GE’NİN ÜÇ ALT BİLEŞENİ İLE ÜÇ BEYİN YAPISI ARASINDA BENZERLİK VAR MI?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

02/12/2021

 

– Ar-Ge faaliyet ve proje çalışmalarında soyuttan somuta doğru giden ve birbiriyle ilişkili üç alt bileşen vardır: Temel Araştırma, Uygulamalı Araştırma ve Deneysel Geliştirme. Temel Araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır. Uygulamalı Araştırma da yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün araştırmadır. Bununla birlikte uygulamalı araştırma, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. Deneysel geliştirme, araştırma ve pratik deneyimden ve üretilen ek bilgiden yararlanarak yeni ürün ya da süreçler üretmeye ya da mevcut ürün ya da süreçleri iyileştirmeye yönelik sistematik çalışmadır (Frascati Kılavuz 2015, paragraf 2.24-2.33).

– Frascati 2002/ paragraf 254, sayfa 80’den bir örnek: İktisadi büyümede bölgesel farklılıkları belirleyen etkenlerin teorik olarak araştırılması, temel araştırmadır; ancak devlet politikası geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiğinde bu tür araştırmalar, uygulamalı araştırmadır. Araştırma sayesinde keşfedilen kanunlara dayanan ve bölgesel eşitsizliği değiştirmeyi amaçlayan işlemsel modellerinin geliştirilmesi, deneysel geliştirmedir.

– Beynimizin üç bölümü olup, bilgi edinmeye yönelik düşünce bölümü Neokorteks’tir. Zihinsel prova, tasarım ve doğrulama bölümü Limbik beyindir. Düşünce ve zihinsel prova ile elde edilen duygunun birlikteliği ile oluşturulan bir olma halinin yer aldığı Serebellum beyinde kayıt yapılması sonrasında yapılan eylemle fiziksel Prototip elde edilmektedir.

– Bu durumda bize göre, temel araştırma/neokorteks, uygulamalı araştırma/limbik, deneysel geliştirme/serebellum bağlantısı kurulabilir.

-Teori olmadan pratik olmaz, pratik olmadan da teori bir işe yaramaz, zihne yüktür. İkisi bir hizada birlikte gittiğinde arzulanan sonuca ulaşılır.