AR-GE/TASARIM MERKEZİ YAPILANMASI OLAN FİRMALARDA TASARIM DEPARTMANI DESTEĞİNE İZİN VERİLMEMESİ BİZCE MERKEZ KURULUMLARI İLE TEKNOLOJİ ODAKLI KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERİN İHRACATINI VE İSTİHDAMI OLUMSUZ ETKİLER

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

18.05.2018

 

 

 

– Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri teknik sorunları çözerek technical prototype (invent) yaparlar. Bu teknik prototiplerin pazara sunulması için ticari (commercial) prototiple endüstriyel tasarım yapılması, başka bir deyişle ürünün fonksiyonel ve kullanıcı özelliklerini değiştirmeyip, ürünün biçimindeki ve görünüşündeki, ambalajındaki değişikliklerle pazarlama yeniliğini ifade etmektedir (Yenilikler konusunda uluslararası Kılavuz olan Oslo’nun Paragraf 172). Bu faaliyetler ihracata da konu oluyorsa, Ekonomi Bakanlığı Tasarım departmanının konusuna girer. Nitekim başvuru formu doldurulurken moda tasarımı ile endüstriyel tasarım seçeneklerinden birini işaretlemek gerekiyor.

– Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Tasarım Departmanının amaç, strateji ve taktiksel faaliyetleri tamamen birbirinden farklıdır. Birbiriyle örtüşen içeren faaliyetler değil, birbirini takip eden VE BİRBİRİNİ BESLEYEN süreç adımlarıdır. OSLO Kılavuzunun 189.Paragrafında verilen örneğe göre; Ar-Ge yapılarak nefes alabilir, su sızdırmaz, vb. gibi yeni kumaşlar kullanılarak üretilen giysiler ürün yenilikleri olmakla birlikte, yeni bir müşteri grubuna yönelik olarak öngörülen giysiler için ya da ürüne daha yüksek derecede kişiye özellik kazandırarak daha yüksek kâr marjı sağlamak amacıyla yeni bir şeklin ilk kez piyasaya sürülmesi, bir pazarlama yeniliğidir ve tasarım departmanının konusuna girer.

– Konular farklı ve mühendisler de farklı olduğundan aynı firma bünyesinde merkez ile departman yapılanmasının önlenmesi bize göre uygun olmadığı gibi, yenilikçi ürünlerin ihracatı ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulumunu ve mühendis istihdamını negatif yönde etkiler. Ayrıca teşviklere entegre bakış açısına da büyük zarar verir. Bu bakımdan konunun tekrar gözden geçirilerek düzeltilmesinde büyük yarar vardır.