AVRUPA’DA KABUL EDİLEN SON YENİLİK PROJELERİNDE TÜRKİYE OLARAK YER ALAMADIK

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

22/12/2016

 

 

KOBİ’lerin tek başına başvurabildikleri Avrupa Birliği Horizon 2020 sme instrument –Yeni Kobi Aracı Yenilik programı Faz 1’in 9 Kasımda kapanan 2016’nın dördüncü ve son çağrı programına başvurup da kabul edilen projeler açıklandı. Bütçesi sabit olarak 50.000 € , süresi 6 ay olan bu programdan 28 ülkeden 184 KOBİ 176 proje için 8,8 milyon Euro hibe fonlaması sağlayacaktır. Projelerin %16’sını oluşturan 29 projeler ulaştırma sektöründen olup, bu sektörü 26 proje ile Bilişim, 21 proje ile sağlık sektörü izlemektedir.

Kabul edilen proje başarısında İspanya 52 KOBİ ile başta yer almakta olup, bu ülkeyi 24 KOBİ ile İtalya,13 KOBİ ile İngiltere izlemektedir.

Bu yenilik programına Avrupa Ülkeleri gibi tam olarak katılma hakkına sahip olan Türkiye’den herhangi bir proje yer almamaktadır (http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-201216).

ek2

ek1

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/smeinst-01-2016-2017/1747629-list_of_beneficiaries_-_sme_instrument_phase_i_%28december_update%29_en.pdf

Faz 1 programı yeni başvurular için açık olup 2017’nin ilk çağrısı 15 Şubat 2017’de kapanacaktır.

AB’DE KOBİ TANIMI

Avrupa Birliği’nde KOBİ tanımı:

Çalışan sayısı: <250,

Yıllık net satış hasılatı: ≤ 50 milyon €

Yıllık bilanço toplamı : ≤ 43 milyon €

Bağımsızlık (başka firma hissesi): < % 25

SONUÇ

Bizce yenilik ikliminin canlanması için özellikle TÜBİTAK-TEYDEB proje çalışmalarının hızlanması gerekmektedir.

NOT: Bu konudaki detaylı makalemizin linki; http://www.abdanmerymm.com/kobiler-icin-tek-basina-basvurabilecekleri-h2020-yeni-kobi-araci-cagrisi-15-subat-2017-tarihinde-kapaniyor.html