BİRÇOK TEŞVİKTEN DAHA FAZLA YARARLANMAK İÇİN, ÜRETİCİ VE İHRACATÇI OLAN BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMA ORTAKLARININ KURACAKLARI, GERÇEK KİŞİLERDEN OLUŞAN TASARIM AĞIRLIKLI KOBİ İLE İŞBİRLİĞİNDE MÜCİZELER DOĞUYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

25.07.2017

 

 

GEREKLİ KOŞUL:

KOBİ’nin en az %51’ne sahip gerçek kişi ortak veya ortaklarının üretici ve ihracatçı büyük ölçekli firmaya ortak olması.

 

İŞBİRLİĞİ PROJELERİ:

 1. TÜBİTAK-TEYDEB 1501 AR-GE projelerinde hibe destek oranı %10 artıyor.
 2. Büyük işletmede Ar-Ge Merkezi kuruluyor ve Turquality destek programı uygulanırken, tasarım personeli ağırlıklı KOBİ’de şart değil ama önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tasarım Merkezi kurulurken esas olarak tasarımcı, mühendis, modelistin maaşının yarısına 3 yıl boyunca hibe toplam 1 milyon dolara kadar destek yanında, 250 bin dolar makine, teçhizat, yazılım ve 150 bin dolar müşteri ziyaretlerinde uçak bileti ve web üyeliği hibe desteği veriliyor. Bu iş birliğinde tasarımını KOBİ yaparak tasarım departmanı projesini Ekonomi Bakanlığına sunuyor, KOBİ’nin ortak olduğu büyük şirkette ise ürettirip ihraç ediyor. Büyük işletmenin turquality destek programı kullanması durumunda Ekonomi Bakanlığının diğer desteklerinden yararlanamıyor.
 1. KOBİ İşletmesi mevcut küresel müşteriye yeni yarı mamul ürün tasarımı yaparak prototipini müşteriye onaylattıktan sonra büyük işletmede örneğin tekstilde kumaş üretimi yaptırıp, ihracatını yine onun üzerinden gerçekleştirmesi halinde Ekonomi Bakanlığına Küresel Tedarik Zinciri destek programına başvurabilir.
 • Keza otomotiv yan sanayinde mevcut yurt dışı küresel firmalara yeni parça ya da yeni küresel firmalara mevcut ürünlerini imal edip pazarlayan firmaların küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirecekleri harcamalara %50 hibe oranı ile 2 yıl süre ile üst limiti 1 milyon dolara kadar destek sağlanmaktadır.
 • Aynı şekilde ana küresel firmaya bir bütünün parçası olarak plastik parça üretip satan firmalar da bu kapsama girmektedir.

 

Destek Unsurları:

 • Seri üretim amaçlı kullanılmayan, ürün geliştirme, test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları ile yazılım alımları,
 • Yurt dışında açtığı/açacağı ofise veya depoya ilişkin kira giderleri,
 • Müşteri ziyaretleri için uçak bileti ve konaklama giderleri,
 • Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün doğrulama harcamaları.

 

 1. Büyük işletme ile KOBİ, Sanayi Bakanlığınca açıklanması beklenen öncelikli sektörler için Rekabet Öncesi İşbirliği (RİP) ile % 50 hibe destekli alt yapı, test, laboratuvar ve sistem çalışmaları yapabilir.
 1. KOBİ tasarımıyla patent ya da faydalı model belgesi alıp, hakkını büyük şirkete devrederek patentte 20 yıl, faydalı modelde 10 yıl seri üretim ve ticarileşme ile elde edilen karın yarısına geçici vergi ve kurumlar vergisi istisnası elde etmektedir.
 1. KOBİ tek başına KOSGEB’e ve TÜBİTAK’a da Ar-Ge ve inovasyon projesi verebilir. Projenin başarıyla tamamlanması halinde KOSGEB Endüstriyel Uygulama ve öncelikli sektöre girmesi halinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoyatırım projesine başvurarak, aşağıdaki hibe desteklerine ulaşır.

 

a) Mikro işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %60’ı kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 8.000.000 TL’yi geçemez.

b) Küçük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %50’si kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 7.000.000 TL’yi geçemez.

c) Orta büyüklükteki işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %40’ı kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 6.000.000 TL’yi geçemez.

ç) Büyük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla % 10’u kadar destek sağlanır.

 

– Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesi kapsamında Bakanlıkça hazırlanan usul ve esaslara uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, birinci fıkrada belirtilen oranlara 20 puan daha ilave edilir.

– Yalnızca mikro ve küçük işletme KOBİ’lerin yararlandığı işletme gideri desteği için Yatırım tamamlandıktan sonra alınan Tamamlama Belgesinin verildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde başvuru yapılarak, 1 yıl süresince gerekli olan enerji, personel ve kira giderinin %75’i hibe olarak ödeniyor.

 

Son Söz: Yukarıdaki iş birliği örnekleri geleneksel düşünme sistemindeki sınırlılıkları aşarak, firmaların yeni boyutlarda ruhsal tekamülünü genişletmektedir. Üzerinde daha da düşünürsek yeni kombinasyonlar bulabiliriz.