BURSA OTOSANSİT SANAYİ BÖLGESİNDE AR-GE PROJELERİ YAPMALARI İÇİN FİRMALARI NASIL İKNA ETTİM

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, Öğretim Üyesi

Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

04.02.2016

 

 

GİRİŞ

2 Şubat 2016 tarihinde Bursa Otosansit Sanayi Sitesindeki birden fazla imalatçı KOBİ’lere ziyaret ettik ve Ar-Ge, yenilik ve tasarım projelerini anlattık.

ANLATIMIN İÇERİĞİ

– İlkin Limited ile Anonim şirket olup olmadıklarını, mühendis olup olmadığını sorguladık. Çalışan mühendisleri olduğu gibi, kimi firmalarda Bağ -Kurlu firma sahipleri aynı zamanda ya makine ya da elektrik mühendisi.

– Piyasaya önümüzdeki 8-10 ay içinde yıkıcı etkiye sahip, ürünün fonksiyonel özelliklerinde ve kullanıcıya kolaylığında kendisi ve yerli üreticilere göre yenilikçi, farklı özelliklerini saptayarak, proje ismini belirliyoruz.

– Yenilikçi ürünün Sanayi Bakanlığınca özellikle teknoyatırım için belirlenen teknoloji tablosundaki NACE koduna (French term nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne”-Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) girip girmediğini araştırıyoruz. Sanayi Bakanlığı seri üretim ve ticarileşme destek programları için burada önemli olan firmanın vergi levhasındaki 6’lısınıf değil proje çıktısı ürünün NACE kodudur. Giriyorsa TÜBİTAK’a ürün yeniliği Ar-Ge projesi, girmiyorsa ürün+süreç yeniliği Ar-Ge projesini saptayarak, yol haritasını anlatıyoruz.

– İlk proje onayından sonra durmayarak her an yürüyen 3 adet TÜBİTAK projesi olmasının önemi ve firmaya getirilerini açıklıyoruz.

– Bu proje ile birlikte olumlu raporlu faydalı model alınması için firma TPE’e başvuruda bulunuyor. Bu belge ile firma 10 yıl süre ile bu ürünün satışından elde edilen karın yarısına vergi ödemiyor.

– TÜBİTAK projesinin tamamlanması ile bu kurumdan alınacak tamamlanma yazısı ile Sanayi Bakanlığı Teknoyatırm, Teknopazarlama, Ürün yeniliği belgesi vb programlarını anlatınca çok heyecanlanıyorlar.

– Daha sonra yeni yasalaşacak Tasarım Merkezini kurmanın avantajlarını ve piyasaya da iş yapmanın vergi indirimi menfaatini örneklerle açıklıyoruz.

– Bu kadar anlatımdan sonra fabrika kuralım diyorlar, biz de TÜBİTAK belgesi ile alınacak teşvik belgesinin kendilerine Erzurum’a fabrika kurar gibi 8 adet destek unsurlu 5. Bölge desteklerine kavuşacaklarını belirtiyoruz.

– Bu açıklamalar böyle devam ediyor.

 

ÖZ ELEŞTİRİ

Bu anlatımlarla firmalar, kendilerine şimdiye kadar bu şekilde bir sunumun yapılmadığını, kendilerinin de bu işi sağdan soldan duyduklarını, ancak konuya eğilmedikleri yönünde öz eleştiri yapıyorlar. Ben de KUR’AN’ın Kıyamet suresinin 2. Ve 14. ayetlerinde RABBİMİZ bizden kendimize öz eleştiri yapmamızı istemektedir diyorum. 2.Ayet”Kendisini ısrarla kınayan benliğe” 14. Ayet “İnsan öz benliği üzerine yönelmiş keskin ve derin bir bakıştır.” Böylece insanın iş ve oluştaki yükselişi öz eleştiri sayesinde olmaktadır.

SONUÇ

Kendimize öz eleştiri yapmaz isek hatayla beraber perişan, mutsuz ve nihayetinde yok oluruz, öz eleştiri yaparsak hata yok olur,  biz daha sağlıklı yaşamaya devam ederiz.