BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İHRACAT PORTFÖYÜNÜ YERLİ AR-GE YAPAN KOBİ’LERLE NASIL GENİŞLETEBİLİR?

03/09/2021

 

 

– İmalatçı ve İhracatçı olan Büyük Ölçekli İşletmeler dış müşteriye daha bütüncül ve kapsamlı mal sunmak amacıyla yerli KOBİ’ye önce Ar-Ge prototipini yaptırıp daha sonra seri üretim iş birliği sunan TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge projesinde hibe oranı %50’dir.

 

 

– Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi işbirliklerini artıracaktır. Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır.

 

Mevcut çağrı:

  • 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-2 (1707 Sipariş Ar-Ge 2021-2) Hibe oranı Tedarikçi kuruluş KOBİ’nin onaylanan ürün + süreç proje bütçesinin %40, müşteri kuruluşun bir personelinin giderinin %40.
    https://lnkd.in/ddFcxVy

 

 

Yeni çağrılar:

  • 1707 İhracat Odaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021 (1707 Sipariş Ar-Ge-i 2021) Hibe oranı Tedarikçi kuruluş KOBİ’nin onaylanan ürün + süreç proje bütçesinin %50’si.
    https://lnkd.in/de6SCTD

 

 

– Ön Kayıt son tarihi 15 Ekim 2021.