BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKET, KOBİ’LER, ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA LABORATUVARI/MERKEZİ YA DA KAMU ARAŞTIRMA MERKEZİ/ENSTİTÜSÜ İLE TÜBİTAK YAPAK ZEKA ENSTİTÜSÜ ARASINDA ÜLKEMİZ İÇİN ŞU ANDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN İKİZ DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜMLE YAPAY ZEKALI KONSORSİYUM PROJELERİNİN ÇOK FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNMEKTEYİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

27/04/2023

 

 

 

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/yapay-zeka-ekosistem-2023-cagrisi-guncellendi

 

 

1711 YAPAY ZEKA EKOSİSTEM 2023 ilgili özet bilgiler;

 

Müşteri Kuruluş (büyük şirket ya da KOBİ), Teknoloji sağlayıcı kuruluş (en az bir KOBİ, en az bir üniversite araştırma laboratuvarının/merkezinin ya da kamu araştırma merkezinin/enstitüsü ve

TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum oluşturmaları gerekmektedir.

 

5 ana gruptan oluşan ortaklık projesinde yapay zekalı proje konuları;

(1) Akıllı Üretim Sistemleri,

(2) Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık,

(3) Finans Teknolojileri,

(4) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik

(5) Akıllı Eğitim Teknolojileri olarak belirlenmiştir.

 

Proje Bütçesi Üst Sınırı: 5.000.000 TL (beş milyon Türk Lirası)

 

Bu konsorsiyum projesinde aşağıdaki giderler desteklenir;

 

Teknoloji sağlayıcı kuruluşları:

a) Personel giderleri.

b) Seyahat giderleri.

c) Danışmanlık giderleri

ç) Hizmet alımı giderleri

d) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri.

e) Malzeme ve sarf giderleri

f) Genel Gider Desteği (%20) Bu destek yalnızca Mikro KOBİ Ölçeğindeki kuruluşlara verilecektir.

 

Üniversite/Araştırma Merkezleri

a) Personel giderleri.

b) Bursiyer giderleri

c) Seyahat giderleri.

c) Danışmanlık giderleri

ç) Hizmet alımı giderleri

d) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri.

e) Malzeme ve sarf giderleri

f) Kurum Hissesi (Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi’nin 95 inci maddesinin onbir, oniki ve onüçüncü fıkralarına göre tespit edilen oranda) .

 

Destek oranları:

Müşteri Kuruluş büyük ölçekli kuruluş ise; izleme aşamasında dönem raporunda Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar) tarafından beyan edilen giderin %20’sini Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %60’ını Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun(ların) kendisi karşılamış olur.

 

Müşteri Kuruluş KOBİ ise; izleme aşamasında dönem raporunda Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar) tarafından beyan edilen giderin %10’unu Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %70’ini Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun(ların) kendisi karşılamış olur.

 

Müşteri Kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda personel giderini TÜBİTAK’a sunabilir. TÜBİTAK gideri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %60’ını Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi karşılamış olur.

 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için destek oranı %100’dür.

 

GÖRSELLEŞTİRME ÖRNEĞİ

Örneğin süt üretimi için büyükbaş hayvancılık yetiştiriciliği yapan bir KOBİ, Yapay Zekâ tabanlı yazılımlar ve sistemler ile hayvanların sağlıkları ve verimlerine ilişkin parametrelerin anlık izlenmesi, karar destek sistemlerinin geliştirilmesi projesini düşünmektedir. Bunun için yapay zeka yazılım ve donanımı için bu konuda deneyimli teknoloji sağlayıcı bir KOBİ firmasıyla anlaşmaktadır. Ayrıca bir üniversite araştırma laboratuvarından da destek alınacaktır. Ekosisteminin takibi ve kontrolü için TÜBİTAK Yapay Zeka enstitüsüne kayıt olunacaktır.

 

Varsayalım ki toplam proje bütçesi 4 milyon TL, dağılımı Müşteri Kuruluşun personel gideri için 400.000 TL, Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş (KOBİ)’un giderleri 3 milyon TL, üniversite/araştırma laboratuvarında giderleri 600.000 TL’ dir. Proje çıktısı büyükbaş takip sistemi avantajlı olarak müşteri kuruluşa sunulacağı beklenmektedir.

 

Proje süresi en fazla 24 aydır.

 

İlgili Başvuru Müşteri Kuruluş yapacaktır. Proje başvurusu öncesi konsorsiyumun Yapay Zekâ Enstitüsü ile iletişime geçerek çağrı alanlarına uygunluk vb. konularda mutabık kalması ve iş birliği protokolünü imzalaması gerekmektedir.