ÇAĞRISI AÇIK KALARAK HER ZAMAN BASVURULABILECEK 1707 SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ, ÜST LİMİT 5.000.000 TL BÜTÇELİ, %40 HIBE ORANLI , KOBİ-KOBİ YA DA KOBİ-BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRARAK AR-GE KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMESİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIMAKTADIR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

12/10/2022

 

 

– 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında 2022 yılı 2. dönem itibariyle sürekli başvuruya açık olacak şekilde 2 adet çağrı açılmıştır:

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 Sipariş Ar-Ge)
1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge)

– Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

https://lnkd.in/dkeYYeqp

1707 SİPARİŞ AR-GE ÇAĞRISI:

https://lnkd.in/dyDGbJ_i

– Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. PROJE ÖNERİLERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI VE TEKNİK YAPILABİLİRLİK İNCELEMESİNİN DE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

– Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapar. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olur.

– Müşteri Kuruluş: Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Tedarikçi Kuruluşla iş birliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini (KOBİ ya da Büyük işletme) ifade eder.

– Proje bütçesi en fazla 5.000.000 TL olacaktır. Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.

– Müşteri kuruluş, Tedarikçi Kuruluş tarafından izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilecek olan giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödemekle yükümlüdür. TÜBİTAK beyan edilen giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “Kabul Edilen Harcama Tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. Kalan kısmı (%20) Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olacaktır.

– Müşteri Kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan proje personelinin  üst sınırı 18 adam-ay işgücünü geçmeyecektir.

 

https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1707-siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi

 

YORUMUMUZ:
– Bu işbirliği projesine olan ilginin çok olmasını dilemekteyiz. Ulusal bazda  Hem KOBİ-KOBİ ya da KOBİ-BÜYÜK İşletmeler arasında ortak  AR-GE, yenilik ve ticarileşme çalışma ve kültürünü geliştirecek hem de bu tecrübe ile AB HORIZON EUROPE  AR-GE ve yenilik konsorsiyum projelerine daha çok katılınmasına katkı sağlayacaktır.

– Bu projeler ile proje formatı yanında,  proje yazmada kullanılan kavramlar olan TRL/THS,IRL,BRL ve MRL hazırlık seviyeleri arasında ilişki kurma çalışmaları, KANVAS iş modeli ile Fizibilite raporu hazırlanması da önem arz etmektedir.