ÇOĞU DESTEK PROGRAMINDA ÖNE ÇIKAN UNSUR OLARAK TİCARİLEŞME YATIRIMLARINI TEŞVİK ETMEK İÇİN KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROJESİNİN VERİLMESİNİ ÖNERİRİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

04/01/2021

 

– Toplam 750 bin liralık maksimum bütçenin 450 bin lirası hibe,300 bin lirası makine, teçhizat,
yazılım ve donanım için faizsiz, proje bitiminden sonra 3 yılda geri ödemeli kredi olarak verilir.

– Personel Gideri Desteği, en fazla 150 bin lira % 100 hibe oranlı olmak üzere mevcut veya yeni istihdam edilecek personele örneğin Ocak başı itibariyle yeni asgari ücret net 2.825 lira, üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci ve ön lisans mezunu personel için 1,25, lisans için 1,5, yüksek lisans için 1,75, doktora için 2 kat ücret ödenir. Örneğin mezun lisans öğrencisi 4.337,5 lira aylık % 100 destek oranı ile maaş alabilmektedir.

– % 75 hibe oranlı diğer proje gideri destekleri: Makine, teçhizat, yazılım ve donanımda 150 bin (yerli imal belgesi ile hibe destek oranı % 90),patent desteği 20 bin lira, Yurt içi ve dışı fuar ve seyahat 15 bin lira, Test, analiz ve belgelendirme desteği 25 bin lira, broşür, katalog, CD, web sayfası için Tanıtım desteği 5 bin lira.

– Proje değerlendirme kriterleri:

a) Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği,

b) Projenin ar-ge veya inovasyon yönü,

c) Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği,

d) Projenin sağlayacağı katma değer,

e) Proje bütçesi ve faaliyet-zaman planı,

f) OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları.

– Proje süresi 4 ay ve katları olacak şekilde en az 8, en fazla 24 aydır.

– KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROJELERİ TİCARİLEŞME YATIRIMLARINI TEŞVİK EDİCİ NİTELİKTEDİR.  Mevzuatta da  yer aldığı gibi, seri üretim için Ticarileşmeye büyük önem verilmektedir. Başarıyla tamamlanan KOSGEB  Ar-Ge ve yenilik  projelerinden sonra KOSGEB Teknoyatırıma başvurmak ya da 5. Bölge yatırım teşvik belgesi almak mümkün olabilecektir.