DERİNLEMESİNE VE KAPSAMINA GÖRE AR-GE VE İNOVASYON ALGIMIZ GELİŞİYOR, BÜYÜYOR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

Buse ARSLAN

Ar-Ge ve Yenilik Mali Rapor Denetim Uzmanı

busekabal@gmail.com

GİRİŞ

 

www.abdanmeymm.com isimli web sitemizde Kasım 2014 başından itibaren  22.01.2015 ‘e kadar 110 adet Ar-Ge ve İnovasyon ağırlıklı makale yayınladık.Bu dönem içinde makaleler için 8.000’e yakın görüntüleme saptadık.Bu makalelerden hangileri daha çok okunuyor diye sayılara baktığımızda, en çok okunanlar arasından ilk 5 sırada olanlar aşağıdaki gibidir:

1-) H2020 NEW SMES INSTRUMENT PHASE 1 PROJE ÖNERİSİNİN YAZILMASI İÇİN DENEYİMLERİMİZ

2-) TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE PROJESİNDE GÖREV ALAN MÜHENDİSLERİN MAAŞLARI NE OLMALI? PROJE SÜRESİNCE NE KADAR ARTTIRILMALI? HER AN YÜRÜYEN 3 PROJE İLE MÜHENDİSLERİ FİRMADA NASIL TUTARIZ?

3-)  FİRMALARIN SAĞLIKLI BÜYÜMESİ İÇİN AR-GE VE YENİLİK EKSENLİ ZAMANA YAYILMIŞ 14 ADIMLI YOL HARİTASI

4-) BİLİMSEL YÖNTEM MANTIĞINA GÖRE TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ NASIL YAZILIR?

5-) EKONOMİ BAKANLIĞI 1.4 MİLYON DOLAR HİBELİ TASARIM VE YENİLİK PROJELERİ BAŞLATIYOR

BİZE GÖRE KISA ANALİZ SONUÇLARI

1.) İlk sırada “ H2020 NEW SMES INSTRUMENT PHASE 1 PROJE ÖNERİSİNİN YAZILMASI İÇİN DENEYİMLERİMİZ ” makalesinin okunması çok sevindirici.2014 yılı başından itibaren uygulamaya konulan AB’nin H2020 Araştırma ve yenilik  çerçeve programında ilk defa uygulanmaya konulan YENİ KOBİ ARACI ile KOBİLER tek başlarına bireysel olarak bu programa müracaat edebilmektedirler.Proje formatının yazılması ile ilgili makalemizin en fazla okunan olması,bu konudaki ilginin arttığını göstermektedir. 21 Ocak’ta EASME Newsletter aldığımız mektupta  şöyle denilmektedir:

“ HORIZON 2020’S SME INSTRUMENT: 2,992 NEW PROPOSALS RECEIVED IN DECEMBER 2014 17 December was the last cut-off date in 2014 for Horizon 2020’s SME Instrument. We received a total of 2,992 new proposals from 35 countries: 2,363 for phase 1 and 629 for phase 2. The applicants will be informed of the results of the evaluation in February for phase 1 and April for phase 2”

2.) İkinci sırada yer alanTÜBİTAK-TEYDEB AR-GE PROJESİNDE GÖREV ALAN MÜHENDİSLERİN MAAŞLARI NE OLMALI? PROJE SÜRESİNCE NE KADAR ARTTIRILMALI? HER AN YÜRÜYEN 3 PROJE İLE MÜHENDİSLERİ FİRMADA NASIL TUTARIZ? “ makalemizin çok okunmasının sebebini anlıyoruz.Özellikle KOBİ’lerde maddi ve manevi açıdan mühendislerin motive olması için firmalarda her an yürüyen 3 adet Ar-Ge projesinin bulunmasının iyi bir çalışma iklimi yarattığını gözlemliyoruz.Bu ortamda uzun süredir firmada çalışan tecrübeli mühendisler başka firmalara gitmiyorlar.Bu konunun detayı için fazla tıklandığını tahmin ediyoruz.

3.) Üçüncü sıradaki “ FİRMALARIN SAĞLIKLI BÜYÜMESİ İÇİN AR-GE VE YENİLİK EKSENLİ ZAMANA YAYILMIŞ 14 ADIMLI YOL HARİTASI ” makalesinin okunması bizi çok mutlu ediyor.Çünkü burada Ar-Ge projelerinin tek başına değerlendirilmeyip, Ar-Ge projesi ile oluşan prototipin seri üretimi ve ticarileşmesi için gerekli olan makine teçhizat hibesi ve faizsiz kredi fonu tedariki için ardışık destek programlarının entegre bir değerlendirmesi var. Firmalar giderek artan ölçüde elde edilen bilgileri sentezleyerek daha katma değerli bilimsel bilgiye ihtiyaç duyuyorlar.

4.) Bizce dördüncü sırada yer alan “ BİLİMSEL YÖNTEM MANTIĞINA GÖRE TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ NASIL YAZILIR? ” makalenin okunma sebebi tesadüfi değil. Çünkü 3.sıradaki makalede sözü edilen sağlıklı büyümenin başlangıç noktasının TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge projeleri olduğunu uygulamada gördük.Bu bakımdan bu makalede proje önerisinin yazılması ile ilgili analizlere okuyucu ilgisi artmaktadır.

5.) Beşinci sıradaki makalede ele alınan “EKONOMİ BAKANLIĞI 1.4 MİLYON DOLAR HİBELİ TASARIM VE YENİLİK PROJELERİ BAŞLATIYOR” konunun bizce önemi büyük.Araştırması yapılan fikir ve ön prototiplerin  ürün yeniliği olarak ticarileşmesi ve seri üretimi için verilen bu destekler milli gelir,istihdam ve ihracat artışına neden olacaktır.

ÖZET SONUÇ

Bize göre hiçbir şey tesadüfi değildir. Her olayda bir takım mesajlar çıkarılabilinir.Bizim durumumuzda firmaların Ar-Ge ve Yenilik konusundaki ilgileri, hem derinlemesine hem de giderek artan ölçüde uluslar arası desteklere ve seri üretim destek programlarına doğru kapsamı genişlemektedir. Ar-Ge algımızın hızla arttığı apaçık ortada.

Etiketler: