DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM DÖNEMİNDE ÜRETİM HATTININ YENİLENMESİNİ ORTAK PROJE BAŞVURUSU İLE BÜYÜK İŞLETMELER YA DA KOBİ’LER AR-GE VE YENİLİK HİBE DESTEĞİ İLE NASIL GERÇEKLEŞTİREBİLİRLER?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM

 abdanmer@gmail.com

27/09/2023

 

 

 

 

-Dönemimiz dijital ve yeşil dönüşüm çağı, ürün yeniliği kadar üretim hattında da süreç yenilikleri yapmak gerekiyor. Manuel tezgahlar yerine modern otomatik tezgahlar, donanım, öğrenen makine, yapay zekâ yazılımları robotlarla vb. ile üretime geçmek, üretim hattını yenilemek gerekiyor.

-Oslo Kılavuzu 2002 paragraf 164’e göre; süreçte yenilik olarak teknikler, teçhizat, yazılımlarda önemli değişiklikler içererek amacı; birim maliyetlerini azaltmak, kaliteyi artırmak veya YENİ YA DA ÖNEMLİ DERECEDE İYİLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER ÜRETMEK ÖNGÖRÜSÜ YAPMAKTIR der.

-Süreçte yenilik yaparak hibe desteklerinden yararlanmak için uygun ortaklı destek programlarından biri “– 1707 Siparişe Dayalı AR-GE Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 1707 Sipariş AR-GE çağrısı”dır.
“ 14.5 Çağrıya sunulacak projenin çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir.

– Proje çıktısının bir süreç olması ya da yalnızca Müşteri tarafından kullanılacak 3) bir makine, ekipman vb. olması halinde bu sürecin/makine vb.nin mevcut duruma ya da benzerlerine göre belirgin derece iyileşmiş ekonomik getiri sağlaması ve Müşteri Kuruluş tarafından kullanılması beklenecektir. Proje çıktısı ürünün ya da sürecin/makine vb.nin bu maddede sözü edilen unsurları nasıl sağlayacağı Ekonomik Fizibilite Raporunda açıklanmalıdır.
—————————————————

3) Müşteri veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunulmayacak, yalnızca Müşteri Kuruluş tarafından kullanılacak proje çıktıları kastedilmektedir.  “.

Kaynak: https://lnkd.in/dyDGbJ_i

 

– Bu maddeye göre, KOBİ vasfındaki tedarikçi kuruluş ar-ge projesi yaparak imalatçı müşteri kuruluşa üretim hattında kullanacağı yenilikçi özgün bir makine, donanım ve yazılım temin ederse, bununla müşteri kuruluş yeni bir ürün ya da mevcut üründe önemli değişiklik yaparak yurt içi ve dışı piyasalara rekabetçi koşullarda pazarlayabilirse, 1707 destek programına konu olabilecektir.

-Bu durumda Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun AR-GE çalışması sonucu ortaya çıkan prototip ya da pilot uygulamayı, TÜBİTAK’ın %40 hibe desteği sonucu bize göre % 60 maliyete kadar avantajlı olarak tedarik etmiş olabilecektir, bu husus iki taraf arasında oluşturulacak sözleşmede belirtilir.

-“ Proje önerisinin https://lnkd.in/dFgcSMNU linkinde sunulan Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları arasında olması (10 Puan) ­“

 

İLAVE BİLGİLER

– Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. PROJE ÖNERİLERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI VE TEKNİK YAPILABİLİRLİK İNCELEMESİNİN DE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

– Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapar. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olur.

– Müşteri Kuruluş: Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Tedarikçi Kuruluşla iş birliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini (KOBİ ya da Büyük işletme) ifade eder.

– Proje bütçesi en fazla 5.000.000 TL olacaktır. Proje süresi en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.

– Müşteri kuruluş, Tedarikçi Kuruluş tarafından izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilecek olan giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödemekle yükümlüdür. TÜBİTAK beyan edilen giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “Kabul Edilen Harcama Tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. Kalan kısmı (%20) Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olacaktır.

– Müşteri Kuruluşun yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan proje personelinin  üst sınırı 18 adam-ay işgücünü geçmeyecektir.

– Tedarikçi ve Müşteri Kuruluşlara üst limiti 50.000 TL ve proje destek tutarının en fazla %5’i olacak şekilde genel gider desteği verilecektir.