DÖVİZ GELİRLERİNE İHTİYAÇ OLDUĞU BU DÖNEMDE FİRMALAR İHRACAT YAPIYORSA, TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME YA DA DİĞER İSMİYLE TASARIM DEPARTMANI YAPILANMASI İHMAL EDİLMEMELİ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM, Öğretim Üyesi

www.abdanmerymm.com
abdanmer@gmail.com

20/01/2021

 

 

– Firmaların istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.
https://lnkd.in/dCzTMF3

 

HİBELER

Ticaret Bakanlığı Tasarım Departmanında istihdam edilecek personel için, Ar-Ge /Tasarım Merkezlerinde olduğu gibi giriş çıkışların kontrol edildiği izole lokasyon yapılanması söz konusu olmadığı gibi destek olarak SGK, Stopaj ve %100 Ar-Ge İndirimi değil, aşağıdaki maliyet kalemlerinde 3 yıl için toplam 1.400.000 ABD Doları %50 geri ödemesiz hibe desteği söz konusudur.

Başka bir deyişle;

– İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları (başka bir deyişle 2.000.000 ABD Dolarlık toplam brüt ücretin %50’si)

– Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları (Tebliğe bağlı EK 3’de liste yer almaktadır),

– Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,

olmak üzere proje bazında desteklenir.

 

GELECEK ÜÇ YIL İÇİN PROJE HEDEFLERİ İÇİN KRİTERLER

– Birim İhraç Fiyatında Artış ($/adet, kg vb.)

– İhracat Tutarında Artış (Milyon $/yıl)

– Üretim Kapasitesinde Artış (1.000 adet/yıl)

– Koleksiyon Sayısında Artış(adet/ay)*

– Tasarım Sayısında Artış (adet/ay)

– Müşteri Sayısı (adet)

– Pazar Çeşitliliği (Ülke Sayısı)

– Tasarımın Siparişe Dönüş Oranında Artış (%)

– Firma ayrıca özgün kriterlerini de eklemeli.

 

NOTLAR

– Proje başvuru formu doldurulurken gelecek 3 yıla ait ihracat öngörüleri yanında geriye dönük 3 yılki performanslar da sorgulanmaktadır.

– Eski personel (mühendis, tasarımcı) desteklenmiyor, proje süresince alınacak personel destekleniyor, ancak proje başladığı tarihten 6 ay geriye dönük istihdam edilen mühendis yada tasarımcıda  yeni personel olarak değerlendiriliyor.

– Bu kapsamda desteklenen tasarım ve ürün geliştirme projeleri; proje süresi boyunca, herhangi bir kamu kurumundan başka bir destek programı kapsamında destekten yararlandırılmazlar. Örneğin Ar-Ge/Tasarım Merkezinde görev alan yada TÜBİTAK /KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projelerinde yer alan personel Tasarım Departmanında görevlendirilemez.

– Onaylanan projeler için 6 ayda bir ödemesi yapılmış harcama ve gider belgeleri için İhracatçı Birliklerine başvurulması gerekiyor.

– Tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler, destek kapsamına alındıkları tarihi müteakip her yılın ilk üç ayı içerisinde bir önceki yıla ait faaliyetlerini ve buna ilişkin değerlendirmelerini içeren bir raporu Bakanlığa intikal ettirir.

– Proje onayı sonrası, ilk altı ay revizyon talep edilemez. İlk altı ay sonrası 3 kez revizyon talep edilebilir (3 yıllık proje için).