EKONOMİ BAKANLIĞININ TASARIM MERKEZİ KURULUMU VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN DESTEKLERİNDEN HABERDAR MIYIZ?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

13.06.2016

 

 

GİRİŞ

Ekonomi Bakanlığının 12.03.2015 tarihinde yürürlüğe giren 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA AİT GENELGE ile ihracata dönük üretim yapan başta tekstil ve konfeksiyon olmak üzere imalatçı ve yazılım şirketlerinin bizce Ar-Ge faaliyetinden sonra yapacağı  ürün tasarım değişiklikleri, ürünün fonksiyonel ve kullanıcı özelliklerini değiştirmeyip, ürün biçimindeki ve görünüşündeki, ambalajındaki değişiklikler için önemli destek içermektedir.

 

MERKEZİN FONKSİYONU

Bu Merkezde bize göre Ar-Ge projesiyle gerçekleşen katma değeri yüksek  ürün yeniliği prototipinin  ihracat için seri üretimi ve ticarileşmesi, pazarlanması için yapılacak faaliyetler söz konusu olmaktadır. Başka bir deyişle OSLO Kılavuzuna göre mevcut ürünün fonksiyonel özelliklerinde ve kullanıcı kolaylıklarında yapılan iyileştirmeler ile gerçekleştirilen ürün yeniliğinin ihracat için pazarlama yeniliğinde bulunulması söz konusudur. OSLO Kılavuzunun 189.Paragrafında verilen örneğe göre; nefes alabilir, su sızdırmaz, vb. gibi yeni kumaşlar kullanılarak üretilen giysiler ürün yenilikleri olmakla birlikte, yeni bir müşteri grubuna yönelik olarak öngörülen giysiler için ya da ürüne daha yüksek derecede kişiye özellik kazandırarak daha yüksek kar marjı sağlamak amacıyla yeni bir şeklin ilk kez piyasaya sürülmesi, bir pazarlama yeniliğidir. Pazarlama yeniliğinde(Paragraf 169),ürün tasarımı ve ambalajlaması (Product), ürün konumlandırılması (Place), ürün tanıtımı (Promotion) veya fiyatlandırmasında (Price) mevcut duruma göre önemli derecede değişiklikler söz konusudur(4 P’lerde önemli değişiklik).Burada kullanılan ürün tasarım değişiklikleri, ürünün fonksiyonel ve kullanıcı özelliklerini değiştirmeyip, ürün biçimindeki ve görünüşündeki, ambalajındaki değişiklikleri ifade etmektedir (Paragraf 172). Başka bir deyişle modelde ya da ürünün endüstriyel tasarımında önemli derecede bir değişikliğin gerçekleştirilmesi söz konusudur.

Ekonomi Bakanlığının Tasarım Tebliğindeki Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri için yürütülecek Tasarım Merkezi ya da Departmanı için aşağıdaki lisans mezunu  personel istihdam edilecektir:

– Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları,

– Modelist: Tasarımı ve çizimi belirlenmiş olan konfeksiyon ürünlerinin üretilebilmesi için şablon ve kalıpların hazırlanmasını, ürüne uygun malzeme yapısının tespit edilmesini ve numune dikiminin yapılmasını takip eden, ilgili alanlarda mesleki eğitim görmüş kişileri,

– İlgili alanına göre Mühendisler.

TASARIM MERKEZİ DESTEKLERİ

Tasarım merkezinde istihdam edilecek personel için Ar-Ge Merkezlerinde olduğu gibi SGK, Stopaj ve % 100 Ar-Ge indirimi desteği söz konusu olmayıp, tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin aşağıdaki maliyet kalemlerinde % 50 geri ödemesiz hibe desteği söz konusudur:

– İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları (başka bir deyişle 2.000.000 ABD Dolarlık toplam brüt ücretin  % 50’si),

– Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

– Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,

olmak üzere proje bazında desteklenir.

İlgili Genelgenin ek 14’e göre  tekstil ve konfeksiyon dışındaki sektörlerdeki  Endüstriyel Tasarım ile ilgili destekler aşağıdaki gibidir(ekte tekstil ve konfeksiyon sektörü için ayrı alet –teçhizat dökümü bulunmaktadır):

1)Tasarımcı/mühendis brüt maaşlarının %50 si maksimum 3 yıllık maksimum 1.000.000 ABD DOLARI (ortaklar hariç ve TÜBİTAK projelerinde görev almamaları gerekmektedir)

2) Endüstriyel Tasarım Alanında Kullanılan Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım Giderleri

Yazılım Programları/Software

-3d Modelleme ve  Görselleştirme  Programları (Başlıca 3d modelleme programları örnekleri: Autocad, Autodesk 3d Max, Maya, Rhinoceros 3D, Type 3, Solid Works, Catia, Alias, Cad/Cam, Cinema 4, Poser, Solid Edge,Matrix,Jewelcad,  Blender, Photoshop, Indesign, TopSolid, MaterialiseNV, NetFabb, Meshlab)

Alet, Teçhizatlar ve Malzemeler

-3d Printer, Hızlı  Prototipleme Makinesi, 3d Tarayıcılar,  Plotter (2d büyük ebatlı yazıcılar), Wacom Çizim Tabletleri, Vray, Çizim yapmaya uygun ekran kartlarına sahip bilgisayarlar ve ekipmanları (Workstation, 23” üstü ekranlar, tabletler ve 3d fareler)

-Prototip cihazları için gerekli olabilen UV dondurma, Kostik eritme tankı, Su tankı, hava kompresörü, cam/kumlama ile temizleme ünitesi.

-Temel ahşap, metal, plastik, cam, seramik ve doğal taş işleme makineleri, (CNC,    Matkaplar, Torna Tezgahları, Freze, Hizar, Planye, Laser Kesici, Vakumlu Şekillendirme, Şerit Testere, Yatay Daire Testere, Daire Zımpara, Dekupaj Makinesi, Kalınlık Makinesi, Lehim-kaynak Araçları, Kesici Takımlar, Polisaj Makinesi, Giyotin,  Köpük kesim aleti, Taş motoru, Kompresör, Hidrolik pres, Sujeti kesim makinesi, Kumpas, Tezgah Takımları, Kesici Takım Bileme, Eksantrik Prea, Pens Takımı, Havalı Mengene, Döner Tabla, Divizör,  vb.)

-Boya Ekipmanları (boya odası, airbrush, hava perdesi, su perdesi, döner kaide, askı sistemi, kurutma ışığı/fırını vb)

-Üretilen prototipin kalitesini ve dayanımını ölçecek test cihazları

-Temel El Alet ve Ekipmanları

-Prototipleme cihazı için sarf malzemesi veya Prototip yapımında  kullanılabilecek malzemeler (ahşap, alçı, polyester, abs, köpük, kimyasal yapıştırıcılar, sabitleyiciler, boyalar, forex, pleksi, çeşitlli metaller, vb…)

-İşçi Sağlığı Ekipmanları (Koruyucu giysi, gözlük, maske vb. ekipmanlar)

 % 50 destek oranı ile maksimum 250.000 ABD doları.

3) Seyahat giderleri – maksimum 150.000 ABD DOLARI

Bu destekler için Ekonomi Bakanlığına ekli form doldurularak iş planı (business plan) yapılıp ekler ile beraber başvuru yapılacaktır. 3 yıllık süreyi kapsayan bu iş planı için 6 ayda bir ödemesi yapılan harcama ve gider belgeleri İhracatçılar Birliğine sunularak %50 hibe alınır. Yılda bir kez Bakanlık uygunluk denetimi söz konusudur.

SONUÇ

Yukarıdaki analizlerden de anlaşılacağı üzere Ar-Ge merkezi daha çok teknoloji üretmekle ilgili faaliyetleri kapsar. Teknoloji üretmek tek başına yeterli olmuyor, teknolojinin ürün haline dönüşüp ticarileşmesi ve piyasa çıkması, uyarlanması için ürünün fonksiyonel ve kullanıcı özelliklerini değiştirmeyip, ürün biçimindeki ve görünüşündeki, ambalajındaki değişiklikleri yani endüstriyel tasarım faaliyetlerini içermesi gerekiyor. İşte bu faaliyetler Tasarım Merkezinin konusunu oluşturmaktadır.

Linkedin’de 2015 Ağustos ayının son haftasında AB H2020 KOBİ Aracının 9 Anahtarı ismiyle Kristjan Zemljic’e ait ilginç bir yazı yayınlandı (https://www.linkedin.com/pulse/9-secrets-top-5-sme-instrument-winners-kristjan-zemljic). Bu yazıda Bernd Reichert, head of unit at the Executive Agency for SMEs, offers tips for success şu hususa değiniyor:

Proje fikrimiz çok güzel olabilir, ancak bu yetmiyor bu fikrin yeni ürün ve hizmet olarak da piyasa çıkıp ticarileşmesi gerekiyor, bu konuda proje önerisinde iş planları bulunmalı. Yazıda Avrupa’da çok iyi proje fikirlerinin bulunduğu, ancak bunların ticarileşme ve piyasaya yansıması konusunda iyi olunmadığı belirtilerek, Avrupa’daki araştırma projelerinin sıklıkla ticarileşmesinin ABD, Japonya ve diğer ülkelerde olduğu kaydediliyor.