ETİKET SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ÜYELERİNE ULUSAL VE ULUSLAR ARASI AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI OLANAKLARI ANLATILDI

kullan

Etiket Sanayicileri Derneği’nin 16.Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları nedeniyle  8 Mayıs 2015’de düzenlen Seminere bizler de konuşmacı olarak  katılarak sektörde Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetleri ve destek programları konusunda bilgi verdik.

Katılımcı yerli ve yabancı Sanayici ve Dernek üyelerine ihtiyaçları doğrultusunda aşağıdaki yol haritasını sunduk:

1.TÜBİTAK ve KOSGEB’e Ar-Ge ve inovasyon projelerin verilmesi ek teşviklerden de yararlanmanın başlangıç noktası. Ürün ve süreç yeniliği projeleri yapabilirler.

2.Ürün  yeniliği yapan etiket imalatçılarının , bu yenilik için gerekli olacak süreç makine,alet-teçhizat,otomasyon,yazılım vb gibi süreç yeniliği için bu imalatları yapacak  yerli sanayiciler ile ortak proje verilmesi için TÜBİTAK’a, Avrupa Birliği üye ülke sanayicilerle EUREKA ortak proje verebilirler.

3.TÜBİTAK,KOSGEB ya da EUREKA Ar-Ge projesinin tamamlanmasından sonra,seri üretim ve ticarileşme için gerekli olacak yerli ve yabancı makine ve teçhizatı geri ödemesiz ve geri ödemeli destekler için KOSGEB Endüstriyel Uygulama programı ile Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknoyatırım programına başvurmaları uygun olur.

4.Etiket sanayicileri Derneği üyelerinin yurt dışı etiket sanayicileri ve baskı makineleri üreticileri ile yakın ilişkilerinden dolayı Teknoyatırım destek programı yönetmeliğinin 5/3 maddesi  ile ülkemizde yatırım yapma imkanı getirilmiştir “Ar-Ge süreçleri yurt dışında gerçekleşmiş ve o ülkedeki kurum, kuruluş veya fonlar tarafından desteklenmiş olan Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırımı, Türkiye’de yapılması halinde destek kapsamında değerlendirilir. Başvuru sahibi yatırımcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu aranmaz ve yatırımcıdan istenecek belgeler bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarda belirtilir”.

6.Yeni ürünün seri üretimi için Ekonomi Bakanlığı’nın 5.bölge yatırım teşvik belgesine başvurulabilinir.

7.Yeni ürün için incelemeli patent ya da raporlu faydalı model alınması halinde ürünün seri üretimi ve satışı sonucu oluşacak karın yarısına koruma süresi boyunca % 50 Kurumlar vergisi istisnası uygulanması için çalışmalar yapılması önerildi.

8.Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve yenilik destek programı olan HORIZON 2020 Programına ilgi gösterilerek, projelere katılınması ülkemize teknoloji transferi ile doğrudan yatırımların gelmesinde etkisi olacaktır.

 

Etiketler: