FARKINA VARMA VE AYDINLANMA OLDUĞUNDA AR-GE YA DA TASARIM MERKEZİ KURARAK BOLLUK İÇİNDE OLUNABİLECEĞİNİ DENEYİMLİYORUM

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

08.06.2017

 

 

 

 

GİRİŞ

Yeni TÜBİTAK yapılanması kanununun çıkmasını beklerken merkez belgesi almış ve almayı planlayan firmaları ziyaret ediyoruz. Yeni inovatif teşvikleri anlatıyoruz. Buradaki anlatımlardaki yaklaşımımız, inovasyonla başlayıp, mevcut durumla mukayese edip, aradaki farkın nasıl oluşturulabileceğini analiz ediyoruz. Teşvikleri bir bütün olarak birbirleriyle ilişkilendiriyoruz, ortaya çok faydalı ve akıllı sonuçlar çıkıyor (EK AR-GE MERKEZİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASI ONBEŞ ADIM).

ZİNCİRLEME TEŞVİKLERE BİR ÖRNEK

Başlangıç koşulları: Yenilikçi ürün üreten ve ihraç eden bir KOBİ (ya da buna yakın büyük işletme).

1. Adım Ar-Ge ya da Tasarım Merkezi kurularak vergisel teşviklerden yararlanılıyor. Merkezin kurulması diğer teşviklerden yararlanmanın kıvılcımını ateşliyor.

2.Adım Ekonomi Bakanlığı Tasarım departmanı kurularak istihdam, makine-teçhizat, yazılım ve yurt dışı seyahat masraflarının 3 yıl için %50 hibeli 1 milyon 400 bin dolar maksimum geri ödemesiz kaynak sağlanıyor.

3.Adım KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon programına başvuru yapılarak, bitince KOSGEB Endüstriyel Uygulamaya başvuru yapılıyor.

4.Adım Firma yurt dışında ofis açacağından Ekonomi Bakanlığı yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki programa başvuru yapılıyor.

 5.Adım Firmanın ürettiği yenilikçi ürünler özellikle ileri teknoloji ürünler sınıfına girdiğinden TÜBİTAK proje fikirlerini analiz edip Ar-Ge projelerinin verilmesi kararlaştırılıyor.

6.Adım TÜBİTAK projeleri içinden seri üretim ciro etkisi yüksek proje seçilerek, daha sonra makine-teçhizat hibe fonlarından yararlanmak için Sanayi Bakanlığı Teknoyatırım programı üzerinde çalışma yapılıyor.

7.Adım 5.Bölge Yatırım Teşvik Belgesi,

8, 9, 10, 11 …….. sonsuza kadar gidiyor.

 

ÖZET SÖZ

Burada bence rutin üretim ağırlıklı haritanın güncellenerek kırılma noktası oluşması için; rekabet edememe, rutin üretimin fiyat düşürme baskısı, karların düşmesi, gelecekten endişe duyulması gibi olumsuz gelişmelerin yoğunluk kazanması sonucunda özellikle firma yetkililerinin negatif duygu içinde meşru acı çekmesi esastır. Bu başlangıç noktası ile rutin üretim yanında Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarım faaliyetlerine de yoğunlaşma, özel dikkat etme, odaklanma için yeniliğe parantez açma gibi hususlar gündeme geliyor. Ben bunu gözlemliyorum. Meşru acı çekmeden üst boyuta ilerlemenin kolay olmadığını hipotez olarak değerlendiriyorum.