FİRMALARDA AR-GE, YENİLİK VE TASARIM FAALİYETLERİNDE EYLEME GEÇME VE SÜRDÜRME YÖNÜNDE BİR SIÇRAMA GÖRÜYORUZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

21.03.2017

 

 

Son 2-3 aydır firmaların Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde ve buna bağlı olarak proje bazlı yönetimlerinde   belli bir bilinçlenme aydınlanmaya ulaşarak, artık eyleme geçme isteklerinin daha da arttığını gözlemliyoruz. Bu oluşu, psikoloji terimleriyle ifade edilen aşağıdaki grafikteki modeli Ar-Ge’ye uyarlayarak, açıklayabiliriz.

Transtheoretical

Kaynak:https://www.linkedin.com/pulse/using-psychological-stages-change-plan-your-marketing-ogando?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3ByEUWgsgfebWrXJ0zqzOmcg%3D%3D

1.aşamadaki mevcut sıkıntılı ve zorlu durumdan kurtulmak için (relapse), 2. aşamadaki davranış değişimini hedeflemeyen ön zihinsel, düşünsel çalışma aşamasına geliniyor (pre-contemplation). 3. aşamada firmalar ar-genin önemine dair farkındalık ve bilinçlenme aşamasına geliyorlar, ancak bu aşamada eyleme geçemeyerek, öyle kaldıklarını tespit ediyoruz (contemplation). Linkteki yazar Dr. Monikah Ogando’ya göre süreçteki toplam popülasyonun, ekosistemin (başka deyişle ilgili firmaların) %80’i bu aşamada bulunuyor. Bu 3. aşama şimdiye dek uzun sürerdi ve çok gel git yapardık. Ancak firmalar Ar-Ge ve yenilik yapmaktan başka çare olmadığı bilincindeki 4. aşamaya gelince (preparation) proje yapmaya ve sonrasında proje bazlı çalışmaya kendilerini uyarlayarak eyleme, aksiyona (5.aşama) başvurarak, Ar-Ge yapıyorlar, bu yeni davranışın bir defalık ya da geçici nitelikte değil, sürdürülebilir olması için de bir gayret içinde 6. aşamaya giriyorlar (maintanence), böylece rutin üretimin yerine Ar-Ge, yenilik ve tasarımın önderlik ettiği üretim yapısı egemen oluyor. Firmalarımızın giderek eyleme geçme yönündeki kararlarının geçerli olduğu 5. ve sonrasında 6. aşamada yer almaları, çok sevindirici durum bizce.

– Diğer yandan her zorlu ve sıkıntılı durumdan yeniden öğrenme sürecine girilerek, yukarıdaki döngü ya da spiral daha üst seviyedeki boyuta taşınarak, tekrarlanıyor.

– Diğer gördüğümüz bir davranış şekli de firmaların giderek bir destek programı ile yetinmeyip, birden fazla programı birleştirerek planlama yaptıkları şeklindedir. Örneğin orta ölçekli bir KOBİ tasarım merkezi kurarken, belge alınmasından sonra aşağıdaki teşvikleri de düşünüyor:

– TÜBİTAK projeleri,

– Teknoyatırım destekleri (Nace Kodu: 26.11.90- Bys. Diğer elektronik bileşenlerin imalatı Yüksek teknoloji),

 – KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon projeleri,

 – KOSGEB Endüstriyel Uygulama,

 – Faydalı Model ve Patent Çalışmaları,

 – TÜR Belgesi (Yerli Malı) vb.

ÖZET SÖZ: Sıkıntı ve zorluk olmadan, Ar-Ge, yenilik ve tasarım da olmuyor. Son zamanlardaki TÜBİTAK programlarının neredeyse durma noktasına gelmesi, firmaları yeni teşviklere yöneltti.