FİRMALARIN YAZILIM AR-GE PROJELERİNDE ÜRÜN YENİLİĞİ YANINDA SÜREÇ YENİLİĞİNE DOĞRU YÖNELDİKLERİNİ MEMNUNİYETLE GÖZLEMLEMEKTEYİZ

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe Fonları Uygulayıcısı,

Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

Selim KÜRTÜNLÜ

Makine ve Ar-Ge mühendisi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

 

 

 

MEVCUT ÇALIŞMALARIMIZDAN GERİ BİLDİRİM

– Firmaların yenilikçi ve özgün Ar-Ge projelerinin 2007 yılından beri ulusal ve uluslar arası bilimsel, teknik ve mali yönden proje hazırlama, teknik raporların oluşturulması ve mali raporların denetimi konularında ekip olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

– Özellikle makine, kimya, sağlık, yazılım, pilot tesis gibi sektör ve alanlarda ciddi anlamda danışmanlıklarımız olmuştur ve olmaktadır.

– Danışmanlığımızı gerçekleştirdiğimiz tüm firmalarda öncelikle firmanın proje önerisini, firma alt yapısı,  firmanın ürettiği ürün ve diğer bazı parametreler ışığı altında değerlendirerek yönlendirme işlemini gerçekleştiririz.

– Genelde firmaları ürün+süreç projelerine yönlendirerek, üründe yenilik  veya yeni bir ürün için; yeni bir üretim veya montaj platformunu içine alan yaklaşımları benimseriz. Bu yaklaşım biçimi ile, firma kendi ürettiği yeni bir ürün veya üründe iyileştirme adına, kendi süreçlerini iyileştirme geliştirme faaliyetlerine yönelik çalışmalar, bize göre Ar-Ge projelerinin derinliğini oluşturur.

– Zira,  firma üretmiş olduğu ürün ile ilgili her türlü sürece hâkim, üretim esnasındaki tüm problemleri ve çözüm önerilerini bilmektedir. Alt yapısı olmayan ve proje verme yeterliliğine sahip olmayan firmalar, dışarıdan makine almak istediklerinde bile, makine geliştirici firmaya, ürünün üretimine yönelik prosesinde veya sürecinde yaşadığı problemleri tanımlamakta ve çözüm  önerilerini makine geliştirici firmaya ifade etmektedirler.

YAZILIM  PROJELERİNDE ÜRÜN + SÜREÇ YENİLİKLERİ

– Yazılım projelerinde danışmanlık yaparken yazılım ve uygulama geliştirici firmaların, sektörel bazda geliştirdikleri yazılımlar için proje önerileri hazırlanmış ve başarılı şekilde sonuçlandırılmıştır. Yazılım firmaları için şimdiye kadar verdiğimiz Ar-Ge ve Yenilik projeleri; Pazar odaklı ve çıktısı ticarileşebilir  satışa konu ürün projeler olmuştur.

– Gerek yurt dışında, gerek yurt içinde yazılım geliştiren yazılım evleri, genelde global bir yazılım yaparak, paket program olarak satışlarını gerçekleştirmektedir. Bu durumda bu yazılımı satın alan firmalar, kendi süreçlerinde uygulamaya adapte etmekte zorlanmakta ve bazen de başarısız olunmaktadır. Bu sorunları gözlemleyip deneyimlediğimiz için, yazılım firmalarının süreç yeniliği konusunda da  çalışma yapmalarını hep motive ettik.

– Bir firma kendi ürettiği ürünlerin kontrolü, proses ve süreçlerini takip etmek için, kendi personel kaynakları ile gerçekleştirdiği yazılım ve uygulama geliştirmelerini “yazılımlar için bir süreç projesi” olarak nitelendirilmelidir.

– Her firmanın üretimini veya hizmetini gerçekleştirdiği ürünlerin yazılım ile yönetilmesi  MIS (Management Information System) veya ERP (Enterprise Resource Planning) türevindeki yazılımları kendi personeli, bilgi birikimi ve geçmişteki tecrübelerine dayanarak geliştirmeleri durumunda,  OSLO ve Frascatti Kılavuzlarında belirtilen esaslara uygunluk sağlaması halinde süreç yeniliği projesine konu olabilir.Burada  ifade edilen ERP yazılımı mutlaka yenilikçi ve özgün yöne sahip bir yazılım olmalıdır. Elbette piyasada ERP yazılımları mevcut ve ticarileşmiştir. Bu açıdan bakıldığında,piyasada mevcut olan ve mukayeseli üstünlüğü olmayan bir ERP yazılımın desteklenmesi söz konusu olamaz. Fakat firmaların kendi süreçlerine özgü olarak geliştirecekleri, ERP yazılımları destek kapsamındadır. Örnek vermek gerekirse, talaşlı imalat yapan bir firmanın ürünlerinin izleme ve ölçme amaçlı olarak SPC(Statictical Proses Control) sonuçlarını takip etmesi, buradan Xr ve Rort, S gibi karar vermeye yönelik analizleri oluşuturulması hatta, belirlenen limitler dışına çıkan ölçümlerisorumlularına akıllı telefonlarına mesaj/mail/uygulama destekli bildirimi ve sonuca göre hareket etmeyi, karar vermeyi kolaylaştırıcak uygulamalar birer ar-ge projesi olarak değerlendirilmelidir. Her ne kadar piyasada SPC ölçümlerini yapacak farklı uygulamalar olsa da, SPC destekli ERP uygulaması yoktur. (En azından bizim bildiğimiz kadarıyla). Bizce geliştirilecek olan işte bu ERP yazılımına, SPC destekli karar mekanizma sisteminin eklenmesi, akıllı telefonlarla iletişime geçmesi, Cpk, Cmk gibi proses yeterlikleri ile makine yeterliliklerini bir bütün olarak ele alması özgünlüğüm katılmasıyla Ar-Ge faaliyetleri başlayacaktır.

– Firmaların Ar-Ge projelerinin tamamlanmasından sonra seri üretime geçiş ve ticarileşmeyle ilgili elde edebilecekleri teşvikleri açıklamamız, firmaları daha çok motive etmektedir. Bir yazılım programı veya sistemi geliştirmek için gerekli olan teknolojinin geliştirilmesi ve uygulanması kapsamında, örneğin baz istasyonlarında takip yazılımın geliştirilmesine yönelik bir Ar‐Ge projesi kapsamında projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan yazılım geliştirme (compiler) lisansları, server, mobil uygulamalar için akıllı telefonlar gibi ekipman ile personel desteği için TÜBİTAK-TEYDEB’e başvuran KOBİ firması, daha sonra seri üretim destekleri için KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programına müracaat etmektedir. Bu programla, Baz İstasyonu Projesinin ticarileşmesi için KOSGEB’den Data Center ile ihtiyaç olan müşteriler sunumun sağlanması için, gerekli olan Server, Güç Kaynağı, Lan Switch, Yedekleme üniteleri ve bu Data Center işletilmesi için monitoring, firewall yazılımların desteklenmesinin talep edilmektedir. KOSGEB yanında Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığının Teknoyatırım ve Teknopazarlama gibi seri üretim ile ticarileşme için tanıtım programları bulunmaktadır.

YAZILIM PROJESİNİN ÇIKTISININ AVRUPA BİRLİĞİ PİYASASINA ETKİLEME İMKANI VARSA H2020’YE BAŞVURULMALI

– Firmaların kendi süreçleri için geliştirdikleri yazılımların desteklenmesine yönelik olarak özellikle TUBİTAK, KOSGEB ve AVRUPA BİRLİĞİ H2020  projelerine daha çok başvurarak cari açığımızın kapatılmasında önemli katkıda bulunulacağına inanmaktayız. H2020 projelerinde AVRUPA BİRLİĞİNE hem bireysel  bazda başvuru imkanının getirilmesi, hem de yazılım süreç projelerinde ar-ge harcama ve giderlerine uygulanacak hibe destek oranının % 125’e kadar çıkabilmesi,bizce çok önemli teşvik unsurudur.  AB 2014-2020 yıllarını kapsayan H2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve programı ile Ar‐Ge’ye toplam 71 milyar Euro ayırmış, bunun 13,557 milyar Euroluk kısmı  (Bilgi ve iletişim teknolojileri-, fotonik, mikro ve nanoelektrik, nanoteknoloji, ileri malzemeler, ileri imalat ve süreç teknolojileri, Biyoteknoloji, uzay gibi Etkinleştirici Anahtar Teknolojiler) ve ağırlıklı bilgi ve iletişim teknolojilerine ayrılmıştır.

Türkiye’nin 2014 yıllık toplam 157,6 ihracatı 130 milyar dolar iken ve mevcut ürün grupları ile artışında zorlanır iken, Hindistan’ın ABD ve AB firmalarına yaptığı yazılımlardan elde ettiği yıllık gelir 100 milyar dolar civarındadır. Hindistan sadece yazılım geliri elde etmekle kalmıyor, ayrıca batılı firmaların birçok bilgisine sahip olduğu için kendisine bu firmaları bağımlı hale getirerek, kontrolü eline geçirmektedir

 

ÖZET SÖZ : Ar-Ge proje çalışmalarında önemli olan proje kurgusu ile bakış açısıdır.