GÜZELLİK, ESTETİK VE ENDÜSTRİYEL TASARIMA YÖNELİK HİBE PROGRAMININ FARKINDA MIYIZ? (KUR’AN’IMIZIN LEYL SURESİNE GÖRE GÜZELLİĞİ, ESTETİĞİ İKİNCİ PLANA ALMAK, İNSANI MUTSUZ VE PERİŞAN EDER)

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, Öğretim Üyesi

Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

04.02.2016

 

 

GİRİŞ

Ar-Ge ve Yenilik (yeni ar-ge paketi taslağının yasalaşması ile iyileştirilmiş ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak “Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım” şeklinde okuyacağız) projeleri oluştururken Einstein’ın izafiyet teorisinden çok yararlanırız “Her şey bir başka şeyle olan ilişkisine göre gerçektir böyle bir ilişki yoksa,  ortaya attığımız ifade boş bir ifadedir. Bu ifadeyi ben şahsen son ziyaretimde Viyana yakınlarında “Seegrotte“ mağarasında gözlemledim, içeride sıcaklık yaz, kış 12 derece, biz gittiğimizde karlı havada dışarıdaki sıcaklık -2 derece iken mağaraya girdiğimizde ısındık, ancak yazın içeriye girildiğinde tercüman üşüdüğünü anlattı.

Gezimde gözlemlediğim bir husus, çevrenin ve giyim kuşamın temizliği yanında kendi mesleğim için piyasada satışa konu olan ürünlerin işlevselliği yanında ambalajı, estetiği, hijyeniği ve dış güzelliğine büyük önem verildiğini gördüm. Bizde de bu konuda önemli gelişmeler olup, batı standartlarını yakalamak için özellikle son günlerde gıda sektöründe yasal önlemler getirilmektedir. Ek olarak ilgili ürün ihracata konu ise endüstriyel tasarım için bizde başka ülkelerde belki olmayan hibesel destekler var. Bu hibe konusuna girmeden önce iç güzellik yanında dış güzelliğe de büyük önem veren Kitabımız KUR’AN’ın ilgili Ayetini araştırdım.

20160124_103619

 GÜZELLİK, ESTETİKLE İLGİLİ KUR’AN AYETİ

LEYL SURESİ 5. Ayet” Kim verir ve sakınırsa, 6. “Ve güzelliği doğrularsa”, 7. “Biz ona, en kolay olanı kolaylayacağız”. Buna göre güzelliği,  estetiği ikinci plana almak, insanı mutsuz ve perişan eder (Kaynak: Yaşar Nuri Öztürk, Kur’an’ı Kerim Meali, Sayfa 29).

ESTETİK, GÜZELLİK VE ENDÜSTRİYEL TASARIM İÇİN DESTEK PROGRAMI

Dış güzellik, estetik ve tasarım desteğini açıklamadan önce iç güzellik, işlevsellik için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının en son çok faydalı Ar-Ge paketinde yer alan ve şuan mecliste bulunan tasarıda;  firmalarda en az 15 personelin ve bunun da minimum 10’u tasarım ve teknisyenden oluşan TASARIM MERKEZİ ile karıştırmamak gereklidir. Aşağıdaki tasarım merkezi Ekonomi Bakanlığınca yürütülen ürünün dış güzelliğine, estetiğine ve endüstriyel tasarımına yönelik hibe programıdır.

EKONOMİ BAKANLIĞININ TASARIM MERKEZİ

Bu Merkezde bize göre Ar-Ge projesiyle gerçekleşen katma değeri yüksek  ürün yeniliği prototipinin  ihracat için seri üretimi ve ticarileşmesi, pazarlanması için yapılacak faaliyetler söz konusu olmaktadır. Başka bir deyişle OSLO Kılavuzuna göre mevcut ürünün fonksiyonel özelliklerinde ve kullanıcı kolaylıklarında yapılan iyileştirmeler ile gerçekleştirilen ürün yeniliğinin ihracat için pazarlama yeniliğinde bulunulması söz konusudur. OSLO Kılavuzunun 189.Paragrafında verilen örneğe göre; nefes alabilir, su sızdırmaz, vb. gibi yeni kumaşlar kullanılarak üretilen giysiler ürün yenilikleri olmakla birlikte, yeni bir müşteri grubuna yönelik olarak öngörülen giysiler için ya da ürüne daha yüksek derecede kişiye özellik kazandırarak daha yüksek kar marjı sağlamak amacıyla yeni bir şeklin ilk kez piyasaya sürülmesi, bir pazarlama yeniliğidir. Pazarlama yeniliğinde(Paragraf 169),ürün tasarımı ve ambalajlaması (Product), ürün konumlandırılması (Place), ürün tanıtımı (Promotion) veya fiyatlandırmasında (Price) mevcut duruma göre önemli derecede değişiklikler söz konusudur(4 P’lerde önemli değişiklik).Burada kullanılan ürün tasarım değişiklikleri, ürünün fonksiyonel ve kullanıcı özelliklerini değiştirmeyip, ürün biçimindeki ve görünüşündeki, ambalajındaki değişiklikleri ifade etmektedir (Paragraf 172).Başka bir deyişle modelde ya da ürünün endüstriyel tasarımında önemli derecede bir değişikliğin gerçekleştirilmesi söz konusudur.

Ekonomi Bakanlığının Tasarım Tebliğindeki Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri için yürütülecek Tasarım Merkezi ya da Departmanı için aşağıdaki personel istihdam edilecektir:

– Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları,

– Modelist: Tasarımı ve çizimi belirlenmiş olan konfeksiyon ürünlerinin üretilebilmesi için şablon ve kalıpların hazırlanmasını, ürüne uygun malzeme yapısının tespit edilmesini ve numune dikiminin yapılmasını takip eden, ilgili alanlarda mesleki eğitim görmüş kişileri,

– İlgili alanına göre Mühendisler.

HİBELER

Tasarım merkezinde istihdam edilecek personel için Ar-Ge Merkezlerinde olduğu gibi SGK, Stopaj ve % 100 Ar-Ge indirimi desteği söz konusu olmayıp, tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin aşağıdaki maliyet kalemlerinde % 50 geri ödemesiz hibe desteği söz konusudur:

– İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları (başka bir deyişle 2.000.000 ABD Dolarlık toplam brüt ücretin  % 50’si),

– Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

– Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,

olmak üzere proje bazında desteklenir.

SONUÇ

İzafiyet teorisine göre benim şahsi görüşüm; Ar-Ge, yenilik ve tasarım için şu anda verilen destekler mukayeseli olarak başka ülkelerde yok. Ancak şu andaki  durumumuz aşağıda görüldüğü gibi hiç de iç açıcı değil:

1111
https://www.linkedin.com/hp/update/6094967146062843904

 

BURCU GİRGİNER’in linkedin bağlantısından; 2015 yılının en inovatif ülke sıralaması açıklandı: Kore, Almanya ve İsveç ilk üçte. Türkiye ise 36. Sırada.. Ar-Ge harcamaları, yüksek teknoloji şirketleri oranı, yaratılan katma değer; temel bilimler ve mühendislik mezunu konsantrasyonu gözönünde bulundurulan KPI’lar (kriterler) arasında. Patent aktivitesinin sıralamada sonlara doğru gittikçe artmasını da ayrıca not düşmeli! Patent çağı kapanmışa benziyor.

3e3fe04c-b391-4522-bae7-a420cb8733da-original

https://www.linkedin.com/hp/update/6096725857651421184

 

Bence firmalar için Bernard Show’un şu sözü kılavuz olmalı:

İnsanlar kendi durumlarıyla ilgili olarak her zaman koşulları suçlar. Ben koşullara inanmam. Bu dünyada yol alan kişiler, ayağa kalkıp istedikleri koşulları arayan ve bulamadıklarında yaratan insanlardır”.