İMALAT SEKTÖRÜNDE ÜRETİM HATTINI YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜME HAZIRLAMAK İÇİN ÖNÜMÜZDE NE GİBİ FİNANSAL DESTEKLER VAR?

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

20/11/2023

 

 

 

(Bilgilenme ve yardım için her zaman hazırız: abdanmer@gmail.com)

 

1.Büyük işletme isek (ya da elbette KOBİ isek) üretim hattında ihtiyacımız olan yeşil ve dijital dönüşüm için alet-teçhizat, yazılım ve donanım ihtiyacımızı AR-GE’sini yapan KOBİ ile ortak TÜBİTAK 1707 Sipariş üzerine AR-GE projesi vererek karşılayabiliriz. Makale linklerimiz:
https://lnkd.in/d7Mq44RN
https://lnkd.in/dv2bpXZi
https://lnkd.in/eG4yrvGJ

 

2.KOBİ isek ocak ayında açıklanacak TÜBİTAK 1507 ve/veya 1501 tekli ya da ortaklı AR-GE projesi vermek. İlgili makale linklerimiz:
https://lnkd.in/d6b24f65
https://lnkd.in/dtMsQPR8

 

3. Bu yılın aralık ayı sonuna kadar yayınlanmasını beklediğimiz yeşil ve dijital dönüşüm 5. Bölge tevsii yatırım teşvik belgesi müracaatında bulunmak. İlgili makale linkimiz:
https://lnkd.in/dZ3_Wt-T

 

4.KOSGEB Tekno Yatırım: https://lnkd.in/dHhkD689

 

5. İhracat yapıyorsak Tasarım Departmanı ve Küresel Tedarik Zinciri destek programları yapılanması ile yeşil ve dijital dönüşüm alet-teçhizat, yazılım ve donanımı % 50 hibe desteği ile tedarik edebiliriz:
İlgili makale linklerimiz: https://lnkd.in/dYgSJhi5
https://lnkd.in/d9uTwNnk

 

6.Horizon Europe 2024 çağrıları: Bu konuda deneyimli yurtdışı ekibimizle 2024 yılında tüm ülkemiz genelinde seminerler ve proje yazma çalışmaları yapmayı planladık.
https://lnkd.in/dHhkD689

 

7.Kırklaeli ve Edirne’deki firmalarımızla Bulgaristan sınır şehirleri ile Avrupa Birliği ortak projeler yapmak. İlgili makale linkimiz: https://www.linkedin.com/posts/atila-ba%C4%9Fria%C3%A7ik-0440341a_interreg-ipa-bulgaristan-t%C3%BCrkiye-program%C4%B1-activity-7131100199648653312-7u5l?utm_source=share&utm_medium=member_ios

 

8. AVRUPA BİRLİĞİ üye ülke firmaları ve EUREKA’ya üye birlik dışı ülke firmaları ile ortak ar-ge ve yenilik projeleri vermeliyiz : İlgili makale linkimiz: https://www.abdanmerymm.com/avrupa-birligi-uye-ulke-firmalari-ve-eurekaya-uye-birlik-disi-ulke-firmalari-ile-ortak-ar-ge-ve-yenilik-projeleri-vermeliyiz.html