KOBİ İLE KOBİ / BÜYÜK İŞLETME ORTAKLI SİPARİŞE DAYALI DESTEKLEME ÇAĞRISI ÜÇ ALT BİLEŞEN OLARAK AÇILDI

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,  YMM

abdanmer@gmail.com

18/07/2021

 

 

 

– Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi  işbirliklerini artıracaktır. Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır.

 

Mevcut çağrı:

•   1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-2 (1707 Sipariş Ar-Ge 2021-2) Hibe oranı  Tedarikçi kuruluş KOBİ’nin onaylanan  ürün+süreç proje bütçesinin % 40, müşteri kuruluşun bir personelinin giderinin % 40.
https://lnkd.in/ddFcxVy

 

 

Yeni çağrılar:

•   1707 İhracat Odaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021 (1707 Sipariş Ar-Ge-i 2021) Hibe oranı  Tedarikçi kuruluş KOBİ’nin onaylanan ürün+süreç proje bütçesinin % 50’si.
https://lnkd.in/de6SCTD

 

•   1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021 (1707 Sipariş Ar-Ge-b) hibe oranı % 50.
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/siparis_ar-ge-b_2021_cagri_dokumani.pdf