KOBİ’LERİN BÜYÜMESİNDE BÜYÜK İMKAN SAĞLAYACAK “KOSGEB TEKNOYATIRIM” DESTEK PROGRAMI İÇİN AYDINLANMA VE ÖN HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM MI?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

07.10.2017

 

 

-Kısa süre içinde açıklanmasını beklediğimiz KOSGEB-TEKNOYATIRIM destek programı ile ithalatı ikame ederek orta ve ileri teknoloji ile ileri teknoloji NACE koduna giren Mikro işletmeler için yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli, küçük orta ölçekli işletmeler için yüzde 60 geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli oranı destek geliyor. Üretime konu ürün yüksek teknolojik alanda yer alan bir ürün ise yüzde 5 destek oranına ilave ediliyor. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave ediliyor.

– İşletmeler desteklenmesi öngörülen tutarın yüzde 25’i kadar erken ödeme alabileceklerdir. Program çağrı esaslı olmayıp, yıl içerisinde sürekli olacaktır. Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

– Yatırım sonrası verilecek işletme gideri olarak enerji, personel ve kira bedelinin %75 oranındaki hibenin süresi ise 1 yıldır.

 

Kaynak:

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6389/kosgeb-desteklerinde-erken-odeme-donemi-basliyor

 

ANALİZ

– Bu türde bir destek programı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde “Teknoyatırım” olarak bulunmakta olup,2017 Ocak başından beri çağrısı açılmamıştır. Başvuru şartı TÜBİTAK, KOSGEB ar-ge projesini başarıyla prototipini tamamlayanlar ya da incelemeli patent sahibi olanlar seri üretim ve ticarileşme için gerekli olan makine ve teçhizat yatırımı için Bakanlığın orta-yüksek ya da ileri teknoloji ürün listesine giriyorsa (https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Upload/SingleFile/Dosya-67-429.pdf)aşağıdaki desteklerden yararlanmaları söz konusu. Bu destek programın içeriği şöyle:

a) Mikro işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %60’ı(yerli malı belgesi ile %80) kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 8.000.000 TL’yi geçemez

b) Küçük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %50’si (yerli malı belgesi ile %70) kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 7.000.000 TL’yi geçemez.

c) Orta büyüklükteki işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %40’ı(yerli malı belgesi ile%60) kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 6.000.000 TL’yi geçemez.

ç) Büyük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla % 10’u(yerli malı belgesi ile % 30) kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 3.000.000 TL’yi geçemez.

 

SONUÇ VE ÖNERİ

Belirttiğimiz gibi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknoyatırım destek programının çağrısı bu yıl başından itibaren açılmadı. (Kaynak  https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/ ).

Ayrıca desteklere baktığımızda KOBİ’lere verilen bir destek, büyük işletmeler için pek cazip görülmüyor olsa gerek, bundan sonra KOSGEB bünyesinde yürüyecek (teknopazar gibi), belki ithalatı ikame etmek için 1000 KOBİ belirlenerek yatırım programını desteklemek şeklinde işleyecek, program çağrı esaslı olmayıp, yıl içerisinde sürekli olacaktır. KOSGEB sitesinde destekler kısmında bir an önce açıklanmasıyla detayları görerek, önceden TÜBİTAK ya da KOSGEB Ar-Ge projesi tamamlama şartının da aranıp aranmayacağını öğreneceğiz. Ancak benim önerim böyle bir şartın varlığını varmış gibi varsayarak, hızlı bir şekilde KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon projesi vermek şeklindedir.