KONUK YAZARLARIMIZDAN; TASARIM MERKEZİ UYGULAMASININ FİRMAMIZA OLASI SOMUT POZİTİF ETKİLERİ

İnan TUĞ

                                                                                                                 Tasarım Merkezi Müdür Yardımcısı

Şenyuva Alüminyum San. Ve Tic. Ltd. Şti.

09.01.2019

Firmamız, müşteri talep ve ihtiyaçlarını tasarım girdisi olarak tanımladıktan sonra Autocad programı ile proje süreci oluşturularak çıktılar belirlenmekte, çıktı çizimlerine göre imalat uygulaması ve test çalışmaları yapılmaktadır.

Bir anlamda biz bir tasarım firmasıyız. Tasarım çalışmaları sırasında karşılaştığımız sorunları yeni fikirler ile çözmek için ekibimiz, Ar-Ge çalışmaları da yapmakta olup uygun olanları TÜBİTAK ve KOSGEB’e başvuru sürecini başlatmış bulunmaktadır.

Tasarım Merkezi yapılanması ile amacımız sadece SGK, Muhtasar ve Ar-Ge indiriminden yararlanmak değil, bu yapılanma ile teknoyatırım, stratejik ürün, teknopazar gibi KOSGEB teşviklerinden yararlanma yanında, özellikle 2018’den itibaren hız verdiğimiz Irak, Cezayir gibi ülkelerde silikon dış cephe kaplama siparişleri yoluyla ihracatımızı arttırarak, Ticaret Bakanlığının tasarım departmanı, küresel tedarik zinciri gibi destek programlarına başvurmada şirketimizi motive etmesidir.

KOSGEB’e yapacağımız inovatif bir Ar-Ge projesinin kabulü ve başarı ile tamamlanmasından sonra, başarı belgesi ile kapasitemizi arttırmak için orta dönemde Sanayi Bakanlığı 5’inci Bölge teşvikleri başvurusuna bulunmak da orta dönem hedeflerimiz arasındadır.

Tasarım Merkezindeki devam etmekte olan projelerimizin tasarımı ve prototip imalatı için gerekli olacak makine teçhizat ve test ekipmanlarının, KDV siz olarak temin edilmesi önemli bir avantajdır.

Tasarım Merkezi projelerimizden fikri mülkiyet hakları yurtiçi müşterimize ait proje uygulamasında proje bedelinin yarısının müşterimizin vergi matrahından düşme imkânı sağlanması hem bize önemli bir pazarlama avantajı sağlamakta hem de karşı tarafın vergi yükünü azaltıcı yönde pozitif etki yaratmaktadır.

Tasarım Merkezi yapılanmamızda şu an itibari ile 15 personel görev almış bulunmakta olup, bunun 7 mühendis 6 teknisyen ve 2 destek personelidir. Bu personellerin kontrollü lokasyonda fiziksel olarak beraber olmaları ve yardımlaşmaları sayesinde ortak tasarım bilincinin gelişmesine katkı saylayacağını düşünmekteyiz.

Ortak tasarım bilincinin gelişmesi personellerimiz arasında aynı zamanda rekabet ortamı yaratarak, patent faydalı model marka tescili gibi fikri hakların korunmasına yönelik başvurularımızın artmasını sağlayacaktır. Bu çalışmalarda katkı sağlayan personelimize ödül sistemi getirilmektedir.

Sanayi Üniversite iş birliği kapsamında Tasarım Merkezi personelinin yüksek lisans çalışmalarına katılımları için Uygulama da yaptığımız Esenyurt bölgesindeki İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile ön görüşmeler yapılmış, Staj programları, proje çıktılarının açıklanması için bu kurumda seminerler verilmesi planlarımız arasındadır.

Sonuç olarak Tasarım Merkezinde büyüyerek amacımız daha sonra bir Ar-Ge merkezine dönüşerek ülkemize faydası olacağını düşünmekteyiz.