KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI ÜST LİMİTİ 750.000 TL.’DEN 1.100.000 TL.’YE %46,7 ORANINDA YÜKSELTİLEREK ÖZELLİKLE PERSONEL GİDERİ İLE MAKİNE TEÇHİZAT GİDERLERİNDE ESNEKLİK SAĞLANMIŞTIR

07/10/2022

 

 


(*) Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi

 

 

Giderler Hakkında Açıklamalar;

Personel Giderleri 200.000 TL. iken 300.000 TL.’ye çıktı. Personel giderleri %100 desteklenir.

Nitelikli Personel Giderleri Desteği, projede tam zamanlı olarak çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır.

Proje kapsamında destek talep edilen personelin; sayısına, niteliğine ve desteklenme süresine komite/ kurul karar verir.

Net asgari ücretin öğrenim durumu katsayısı; üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci ve ön lisans mezunu personel için 1,25, lisans için 1,5, yüksek lisans için 1,75, doktora için 2’dir.

YORUM; Asgari ücret yıl sonuna kadar sabit kalırsa öğrenim durumuna göre katsayıları değişmediği için personel giderlerindeki 200.000 TL.’den 300.000 TL.’ye yükseliş sadece çalışan nitelikli personel sayısını arttıracaktır. Ancak yılbaşında asgari ücret arttığından sistem otomatik olarak güncelleyecektir.

Makine Teçhizat giderleri geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 300.000 TL olmak üzere toplam 450.000 TL iken yeni güncelleme ile geri ödemesiz 200.000 TL, geri ödemeli 300.000 TL.’ye yükseltilmiştir.

Diğer giderler arasında;

Proje Danışmanlığı 20.000 TL.’den 25.000 TL.’ye

Eğitim Desteği 20.000 TL.’den 25.000 TL.’ye

Proje Tanıtım Desteği 10.000 TL.’den 15.000 TL.’ye

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 20.000 TL.’den 25.000 TL.’ye yükseltilmiştir.

 

Tetikleyici Etki;

Ayrıca, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projelerini salt bu proje gözüyle değerlendirmeyip onaylanıp başarı belgesi alındığı takdirde ticarileşme ve seri üretim için KOSGEB Teknoyatırım ya da 5. Bölge Yatırım Teşvik Belgesi Desteklerinden faydalanılır.