MAYIS 2018’DE AR-GE/TASARIM MERKEZLERİNDE GEÇEN SÜRELERİN HESAPLANMASI İLE İLGİLİ ZİHNİME TAKILAN KONULAR

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı,

Öğretim Üyesi, Sorumlu Ortak Baş Denetçi, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

07.05.2018

 

 

HAFTADA 6 GÜN ÇALIŞILIRSA

A) Ayın birinci günü Salı günü olup ayın bu ilk kıst (tam olmayan)haftasında Salı – Cumartesi arası 5 çalışma gününde en az 7,5 saatten 5 gün merkezde tam çalışılırsa;

– Birinci kıst haftada 1-5 arası 5 gün x 7,5 = 37,5 saat,

– İkinci tam haftada 7-12 arası 6 gün x 7,5 = 45 saat,

– Üçüncü tam haftada 14-19 arası 6 gün x 7,5 = 45 saat,

– dördüncü tam haftada 21-26 arası 6 gün x 7,5 = 45 saat,

– beşinci kıst haftada 28-31 arası 4 gün x7,5 = 30 saat olmak üzere,

toplam 27 gün = 202,5 saat çalışılırsa;

– Pazar hariç ayın çalışma günlerinin tamamında günde en az 7,5 saat hesabıyla çalışıldığından ay içinde bulunan (6,13,20,27) 4 Pazar günü de çalışılmış gibi 4 gün x 7,5 saat = 30 saat olarak hak edileceğinden 27 normal çalışma günleri + 4 hak edilen pazar günleri = 31 gün olur, ancak Sigortaya Mayıs ayı için 30 prim hizmet günü bildirilir.

 

HAFTADA 5 GÜN ÇALIŞILIRSA

B) Günde 9 saatten 5 gün çalışılan bir iş yerinde cumartesi çalışılmadığı için birinci kıst haftada Salı-Cuma günleri 9x 4 gün= 36 saat çalışılmakta, o hafta içinde 1,5 saat fazla mesai ile 37,5 saate tamamlanmazsa, bu cumartesi eksik çalışmaya girer ve çalışılmayan bu bir gün Cumartesi ile birlikte hak edilen 4 Pazar günü toplamı olan 5 gün azami 30 prim hizmet gününden düşülür ve 25 gün merkezde geçen süre olarak prim hizmet belgesinde yer alır.

C) Beşinci kıst haftada günde 9 saatten pazartesi-Perşembe günleri 9×4= 36 saat çalışılmakta, 30 saatin üzerinde olduğu için 5.hafta için sorun oluşmamaktadır. Ar-Ge Yönetmeliğinin 10. Maddesine göre proje yönetimli ar-ge/tasarım merkezinde haftada 45 saat tam zamanlı çalışma saati olup(6 GünX7,5 saat=45 saat) , her hafta ayrı ayrı dikkate alınmalı, başka bir deyişle örneğimize göre birinci hafta eksikliği 5. hafta fazlalığı ile telafi edilmemelidir.

 

PROJELERLE İLGİLİ MERKEZ DIŞINDA GEÇEN SÜRELER

D)Devam etmekte olan projelerle ilişkilendirerek aşağıdaki konularda personelin merkez dışında görevlendirilip sisteme işlenip onaylanması halinde , bu süreler de merkez çalışmasına dahil edilir:

a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.

b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.

c) Saha araştırması.

d) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.

e) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

-Puantaj kontrollerinde duruma haftalık bakılırken, haftanın çalışılan günleri itibariyle de bakmak gerekiyor ve her çalışma gününde çalışılan saatlerin 11’den fazla olmamasına dikkat edip fazlasının dikkate alınmaması ve çalışma haftası itibariyle (çalışılan gün sayısı X çalışılan saatler) = 45’ten fazla olmaması gerekiyor.

 

AR-GE MERKEZİNDE TÜBİTAK PROJELERİ

E) Ar-Ge merkezinde devam eden projeler arasında TÜBİTAK-TEYDEB ar-ge projeleri varsa, zaten personel görevlendirmesi yapılıyor. TÜBİTAK projesi başlama tarihi itibariyle sisteme girilip vergisel teşviklerden yararlanılıp destek karar yazısının daha sonra gelip reddedilmesi halinde, yararlanılan teşviklerin gecikme faizi ile birlikte düzeltme beyannamesi ile geri verilmesi gerekiyor. Eğer Ar-Ge merkezinde devam eden projeler arasında yer almayıp, merkez dışındaki normal sürede merkez personeli görevlendirilerek TÜBİTAK projesi yürütülüyorsa, bu projede geçen adam/ay oranı ya fazla mesai ile ya da merkezde geçen sürenin 1’den çıkarılması ile örneğin merkezde geçen süre 0,80 adam/ ay oranı ise, geriye kalan 0,20 adam/ay oranı ile karşılanmalıdır. Burada muhasebe kayıtlarına dikkat edilmeli, gerektiğinde profesyonel danışmana başvurulması önerilir.

 

TASARIM MERKEZİ PERSONELİNİN TÜBİTAK PROJESİNDE GÖREV ALMASI

F) Tasarım merkezinde TÜBİTAK projesi yürütülmez. Tasarım merkezinde görevlendirilen personel TÜBİTAK projesinde görev alıyorsa, buradaki adam/ay oranı ya fazla mesai ile ya da Tasarım Merkezinde geçen sürenin 1’den çıkarılması ile örneğin merkezde geçen süre 0,80 adam/ ay oranı ise, geriye kalan 0,20 adam/ay oranı ile karşılanmalıdır.

 

 

MERKEZDE GEÇİRİLEN GÜN HESABI

G) Haftalık normal çalışma günü, günde 7,5 saatlik çalışma ile 6 gündür. Dolayısıyla 1 (bir) ay, 6’şar çalışma gününden oluşan 5 haftadan oluşur. 6 x 7,5 = 45 haftalık çalışma saati x 5 hafta = 225 saat aylık normal çalışma zamanıdır. Personelin fiilen çalıştığı saatler toplamı 7,5’a bölünerek o personel için sigortaya bildirilecek prim gün sayısı bulunur.

  • Örneğin; personel ayda 225 saat tam çalışmış ise 225/7,5 = 30 gün, prim ödeme gün sayısı olarak bulunur ve bu kişiye hakettiği pazar günü tatil ücretleri de ödenmiş olur.
  • Örneğin; personel ay içinde projede 140 saat çalışmış ise 140/7,5 = 18,66 rakamı çıkar ki çalışma günü küsuratlı olmayacağı için yine 5746 sayılı Kanun kapsamında verilecek prim hizmet belgesinde prim gün sayısı 18 gün olarak bildirilir ve eksik gün bildirimi açıklamasına “5510 sayılı kanun” yazılır. Kalan 12 gün ise 5510 sayılı Kanun kapsamında olarak proje dışı çalışmalara ait prim hizmet belgesinde prim gün sayısı olarak bildirilir ve eksik gün bildirimi açıklamasına “5746 sayılı Kanun” yazılır.
  • Bu iki prim hizmet belgesi aynı Sigorta Sicil numarasından bildirilir ve sadece her birinde Kanun numarası belirtilir.

 

http://www.abdanmerymm.com/ar-ge-ve-tasarim-merkezinde-calisan-personelin-ucret-bordrosunun-ar-ge-ve-normal-ucret-olmak-uzere-ayri-ayri-duzenlenmesinde-buyuk-fayda-var.html

 

TAM ZAMAN EŞDEĞER MERKEZ  PERSONELİ SAYISININ HESABI

 

H) Örnek olarak Tasarım merkezi için en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personel sayısının olması gerekiyor (Ar-ge merkezinde 15,otomotivde 30). Bunun hesabı için, Tasarım merkezi bünyesinde bulunduran işletmenin Üçer aylık geçici vergilendirme dönemleri esas alınır.

 Örnek: Tasarım merkezinde 3 aylık geçici vergi döneminde;

5 kişi 28’er gün = 140×3= 420 gün.

6 kişi 25 gün =150 x 3= 450 gün

3 kişi de 20 gün ­= 60×3= 180 gün

olmak üzere merkezde toplam 14 personel 1050 saat çalışıyor (günde pazartesi-cuma 9 saat yada pazartesi –cumartesi 7,5 saat, haftada 45 saat normal çalışma süresi). Aylık toplam 350 gün (1050:3), 3 aylık 1.050 gün çalışılıyor, 90’a bölersek 11,66 tam zaman eş değer Tasarım personel sayısı bulunur ve sorun yoktur. Önemli olan 10’nun altına düşmemesidir. Bu sayının firma tarafından devamlı kontrol edilip ilgili belgelerin muhafaza edilerek yapılacak denetimlerde bu hususun tevsik edilmesi gerekir.