KUR’AN’IN MESAJLARINA GÖRE KENDİMİ YENİDEN NASIL İNŞA EDEBİLİYORUM ?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik Hibe Fonları Uygulayıcısı,

YMM, Sorumlu Ortak Baş Denetçi

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

GİRİŞ

Bir önceki yazımda Kur’an’da yenilik kavramını ele alıp şöyle demiştim “Ben şahsen bu konudaki mücadele gücümü Yüce Kitabımız KUR’AN’ın birçok ayetinden almaktayım, ayetlerin birçoğunda yenilikten ve yeni ile mevcut durumun mücadelesine ilişkin örnekler verilmektedir. Örneğin Rahman suresi 29’uncu ayette “O (Rabbimiz) her an yeni bir ilahi tasarruftadır” denilmekte ve bu bağlamda bizlerin de sürekli yenilenme içinde olmamız ifade edilmektedir (link: http://www.abdanmerymm.com/ar-ge-ve-yenilige-dair-mevcut-geleneksel-goruslerimizle-mucadele-etmedikce-yenilikciligi-surdurmemiz-zor-gorunuyor.html).

Yeni ile mevcut durum mukayesesine bir örnek olarak Zuhruf suresi 23. Ve 24. Ayetleri gösterebiliriz. 23.Ayet :”Şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de elbette onların izlerinden gitmekteyiz.” 24.Ayet:”(Gönderilen uyarıcı) Ben size, babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı?”. Bu tür kıssalar Kur’an’daki ayetlerde çok sık görülmektedir. Demek ki yaşamda yenilik yapmak, yenilikçi olmak esas. Peki yenilik yapmanın alt bileşenleri nelerdir? Bu konuda Kur’an’dan ne gibi mesajlar alınabilir?

ÖZGÜRLÜK, SORUMLULUK, AKIL, KADER

Elbette Kur’an’ı okumakla hayata dair önemli mesajlar elde ediyorum. Bir kez yenilik yapmak için yeniliğe ulaştıracak birçok seçenekler arasından en uygun olanı seçmek gerekiyor, bunun için kişinin ya da toplumun özgür olması gerekiyor, seçimin sorumluluğunu alması gerekiyor. Nitekim Enfal Suresi 53.Ayette şöyle denilmektedir:” Bir toplum kendilerinde bulunanı değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” Bu sureyi kişi bazında değerlendirirsek yöntem seçim sorumluluğu insana ait olmakla beraber, bu seçimin sonucunu Yaratanın belirlediği doğal yasalar belirlemektedir. Bu anlamda yaptığımız eylemlerin sonuçları kader olarak Allah tarafından konulan yasalarla ortaya çıkmaktadır, yoksa insanın kendi özgür iradesi ile yaptığı seçim kader değildir. Birçok ayette iyiliğin iyilik bulacağı, kötülüğün ise fazlasıyla kötülük bulacağı ifade edilmektedir. Nitekim Fatır Suresi 7. Ayette “İman edip salih ameller işleyenler için ise bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır” denilmektedir.

Yeniliğe ulaşmada birçok araç, eylem, yöntem çokluğu karşısında en uygun olanını seçmede insanın aklını işletmesi gerekiyor. Nitekim Yunus Suresi 100. Ayette şöyle denilmektedir. ”Akıllarını güzel kullanmayanları, pislik içerisinde bırakır.” Aklını kullanmak iyiyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edebilme yeteneğidir, bu yetenek işletilerek, uygulama yaparak gelişir. Uygulama esnasında elbette hatalar olacaktır, ancak bunlardan ders alınarak davranışlarda düzeltme yapılacaktır. Nitekim Ahzab Suresi 5.Ayette “Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir”. Kasten yapılan hatalarda da tevbe ederek Yaratanımızdan af dileyerek, duamızı kabul edilmesinin ve hatanın tekrar edilmemesinin önemini Kur’an’daki birçok ayetten öğrendim.

GELECEĞİN BİLİNEMEMEZLİĞİ

Kur’an okuyarak şahsen benim üzerimde en çok özgürleştirici etki yapan mesajın “Geleceğin Bilinememezliği” olmuştur. Nitekim Kalem suresinin 47. Ayetinde “Gayb (bilinmeyen alemler) onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar. ”Geleceği sadece Allah bilir, insan geleceği bilemez. Bu ve benzeri ayetlerin etkisiyle kendimi yeniden inşa ederek hayat tarzım şöyle oluyor; Geçmiş bitmiştir, geçmişten sadece ders alabilirim. Yararlanmam gereken tek zaman bugündür, şimdiki zamandır. Bugün salih ameller, iyilikler yaparak bugün için iyimser, pozitif olabilirim. İyilik yapma yönündeki bugünkü eylemciliğim, yarın için beni ümitli kılıyor, ancak milyar olasılıklar karşısında yarının ne olacağını bilemem, bunu gaybı bilen Yüce Allah bilir. Bu anlamda geleceğe ilişkin endişelerimden uzaklaşarak, serbest kalan enerjimi şimdiki zaman için kullanıyorum.

ÖZET SÖZ

Gelecekle ilgili şeytana uyup endişelendiğimde Ahzab Suresi 3.Ayeti hatırlayarak, rahatlıyorum “Allaha güven, Vekil olarak Allah yeter”.

Kaynaklar;

1.Kur’an ve Meali

  • Diyanet Vakfı
  • Elmalı Hamdi
  • Hasan Tahsin Feyizli
  • Süleyman Ateş
  • Yaşar Nuri Öztürk

2. Kuantum ve Kur’an

  • R.Şanal

3. Allah De Ötesini Bırak

  • Uğur Koşar
Etiketler: