MÜHENDİS ORTAKLARDAN OLUŞUP, TUBITAK-TEYDEB YAZILIM AR-GE PROJESİ VEREN STARTUP FİRMALARDA NELER ÖNEMLİ?

 Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Öğretim Üyesi, Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Hibe Fonları,

Tasarım/Ar-Ge Merkezi Uygulayıcısı, YMM

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

15/09/2018

 

 

 

– Son zamanlarda deneyimli mühendis ortakların bir araya gelerek kurdukları startup firmaların TEYDEB projeleri vermekte olduklarını gözlemekteyiz. Sevindirici bir durum, kısa surede gelişerek yüksek fiyatlarla yurt dışına lisanslama ve hatta satışa konu olduklarını deneyimlemekteyiz.

– Projede ağırlıklı mühendis ortaklar yer aldıklarından, mutlaka proje başlangıç tarihi itibariyle proje ismi ve brüt maaşların yer aldığı genel kurul kararı alınarak, notere tasdik ettirilmelidir. Edilmezse personel maliyetlerinin hibesi alınamaz.

– Bu yazılım firmaları startup başlangıç firmaları olduğundan, ortaklar genelde ağırlıklı olarak tek bir Ar-Ge projesinde yoğunlaşarak (adam/ay oranı 0,80 gibi) projede 4 ortak ve çalışan mühendis ve 8 aylık proje süresi için toplam adam/ay oranı 32 – 40 olabilmektedir.

– Deneyimli mühendis ortakların aylık brüt maaşları ortalama 8.000 TL. – 10.000 TL. olabilmekte, genelde Bağ-Kur’lu olduklarından brüt maaşlarının Ar-Ge projesindeki adam/ay oranını dikkate alarak hesaplayıp Ar-Ge brüt maaşı bulunduktan sonra, bunun üzerinden %15 ve üzeri gelir vergisi matrahı bulunuyor. Bu matrah üzerinden stopaj istisnası öğrenim durumuna göre %80 varsayımı ile hesaplanarak aylık brüt ücretten düşülüyor. Ortalama aylık maliyet üzerinden adam/ay oranına göre Ar-Ge projesindeki toplam personel maliyetti oluşmakta (bunun üzerinden KOBİ’ler de %75 oranında hibe alınmaktadır). Toplam personel maliyeti Ar-Ge gideri olarak diğer Ar-Ge giderleriyle birlikte 263 hesaba kayıt yapılarak Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi matrahından hibe düşülerek indirilmekte, proje bittiğinde 260 haklar hesabına aktarılıp aktifleştirilerek, 5 yıl süreyle amortisman gideri olarak kayıt yapılabilmektedir.

– Bu yazılım firmaları yurt dışından da hizmet alımlarında bulunmakta, ancak bunların toplam bütçe içindeki payı %25’i geçmemelidir.

– Bu yazılım firmaların NACE kodları yüksek teknolojiye girdiğinden proje basari ile tamamlandığında, Endüstriyel Uygulama, Teknopazar, Teknoyatırım, 5. Bölge Yatırım Teşvik Belgesi gibi türev teşviklere de başvurabilmektedirler.