MÜŞTERİLERİMİZİN AR-GE FAALİYETLERİNİN BÜTÜNÜNE VİZYONER GÖRMELERİNDE NASIL YARDIMCI OLUYORUZ?

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge ve Yenilik

Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM,

www.abdanmerymm.com

abdanmer@gmail.com

 

GİRİŞ

Bizim ekip arkadaşlarımızın vizyonunun bir parçası da edindiği tecrübe ve çekirdek yeteneği ile müşterilerimizin zihinsel görmede zorluk çektikleri Ar-Ge ve devamındaki teşvikleri görmelerine ve kendi seslerini bulmada yardımcı olmaktır. Bu işi yapmaktan büyük keyif alıyoruz, çünkü ülkemiz için katma değerli iş yaptığımıza inanmaktayız.

Son günlerde sağ olsunlar müşterilerimiz bizi internetten bulup, ziyaretlerine gidip toplantılar yapıyoruz. Toplantılarda Ar-Ge hibe fonlarına başvurulması ile başlayan faaliyetler; prototipin veya süreç ekipmanının harcamaları, endüstriyelleşme(standart makina alımı veya 5. Bölge Yatırım Teşvikleri) harcamalarının hibe fonlarla karşılanması yanında pazarlama(fuar), ihale ve seri üretim aşamalarında da firmaya olan katkılarını açıklıyoruz. Katkılar hibe, faizsiz kredi, tanıtım(fuar) desteği, ihalede öncelik ve vergi muafiyetlerini de kapsamaktadır ve proje hazırlama aşamalarında bütünsel düşünüldüğünde etkin sonuç vererek motivasyonu yükselttiğini gözlemliyoruz.

3 -4 YILLIK YOL HARİTASI

Genelde müşterilerimizle şöyle bir yol haritası izliyoruz.

1.İlk ay 1 adet TÜBİTAK Ar-Ge projesi vermek, kabulünde de her an yürüyen 3 adet projenin olmasını programlamak.

2.İlk TÜBİTAK Ar-Ge projesinin bitişini takiben KOSGEB Endüstriyel uygulama programını başlatmak.

3.İlk projenin prototipi Teknoyatırım NACE koduna giriyorsa, olası çağrılar için hazırlık yapmak. Girmiyor ise, girecek yeni ürünler tasarlamalarını sağlayarak NACE kodlarının iyileşmesine yardımcı olmak.

4.TÜBİTAK’a ilk Ar-Ge projesi verilme aşamasında incelemeli patent  ya da olumlu raporlu faydalı model başvurusunda bulunmasını sağlamak. Ayrıca alınmış incelemesiz ya da raporsuz belgelerin revizyonuna vesile olarak, koruma süresi boyunca elde edilen karın yarısı için kurumlar vergisi istisnasından yararlandırmak.

5.İlk proje prototipinin seri üretimi için 5.bölge yatırım teşvik belgesi  başvurusu yapmak.

6.İlk prototiple ilgili tekno tanıtım-pazarlama, teknolojik ürün belgesi çalışmaları yapmak.

7.Avrupa Birliği H2020 konsorsiyum ve tekli başvurulabilinen yeni KOBİ aracı programına hazırlık yapmak.

8.Endüstriyel tasarım için Ekonomi Bakanlığının Tasarım Merkezi programına başvurmak.

Yukarıda açıklanan vizyoner yol haritasını müşterilerimiz hayallerinde canlandırdıklarında, acilen 2015 yılı bitmeden TÜBİTAK projesine başlayalım,2016 yılı diğer teşviklerden yararlanalım diyorlar. Bu vizyoner bakış açısı olmadan müşterilerimize sadece TÜBİTAK Ar-Ge projesi anlatsaydık, sanıyoruz proje yapmak zor deyip belki bir düşünelim deyip, vazgeçebileceklerdi. Bir bakıma geçmişe ve bugünün yüklerine takılmadan geleceğe yönelik vizyoner bakış açısı gerçeklerle yüzleşme cesaret ve irade gücü veriyor.

(Yol haritası adımların ayrıntılı destekleri için lütfen şu linkimizi inceleyiniz; http://www.abdanmerymm.com/ar-ge-ve-yatirim-tesvik-modelini-isleterek-ekonomimizin-gelismesinde-sorumluluk-tamamen-firmalarin-uzerinde-11-adimli-denenmis-basarili-model-analizi.html).

RAHMANİ SES

Firmalar ve ülkemiz için inovatif değerler üretmek konusundaki gücümüzü KUR’AN’ın Beyyine suresinin 9.Ayetten alıyoruz “İman eden ve salih ameller işleyenler varlıkların en hayırlılarıdır.” Salih amel toplum için faydalı işler yapmak için eyleme geçmek ve başkalarının da geçmesine ve kendi seslerini bulmalarına yardımcı olmaktır.

ÖZET SÖZ

Bizce başarı için zihinsel, ruhsal, Rahmani ve fiziksel boyutlarda sentezlenerek elde edilen entegre bilgi, bilinç ve eylem birlikteliği ile doğru yolu bulup, hep beraber kişisel, firma ve ülke bazında yürümeliyiz. Bu şekilde huzurun kalıcı olduğuna inanmaktayız.